nieuws

Uitreiking op 7 juni 2014

VvL-penning naar Andrea Kluitmann

22 april 2014

De VvL-Penning 2014 zal worden uitgereikt aan Andrea Kluitmann voor haar grote inzet voor het vertalersvak.

Andrea Kluitmann is al jarenlang actief in vertalend Nederland. Als (voormalig) lid van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds en van het Expertisecentrum Literair Vertalen, als medeoprichter van de website Vertaalverhaal.nl, en niet in de minste plaats als medeorganisator van de Vertalersgeluktournee.

Naast al haar activiteiten die in het teken staan van het vak, is Andrea Kluitmann zelf literair vertaler van Nederlandse en Vlaamse kinder- en jeugdboeken, graphic novels en romans in het Duits, waarmee zij onder meer werk van Do van Ranst, Mirjam Oldenhave, Brecht Evans en Gerbrand Bakker voor de Duitstalige lezers heeft ontsloten.

Andrea wordt wel een ‘literaire duizendpoot’ genoemd, die zo onverstandig is om ‘overal voor in te zijn’.

Kluitmann woont, sinds ze voor haar studie naar Nederland kwam, in Amsterdam. Naast haar vertaalwerk recenseerde ze enige jaren Duitse literatuur voor de Volkskrant. In 2007-2008 schreef ze als de vaste columnist van het ELV regelmatig over haar ervaringen ‘tussen twee talen’, zoals bijvoorbeeld in het geestige ‘Over fonetiek en haar gevolgen’. In een andere column over cultureel ondenemerschap fantaseerde ze hardop over een actie waarbij vertalers boekenleggers over zichzelf zouden maken en in de boekhandel verspreiden, want “onbekend maakt onbemind”. Die column vormde de inspiratie voor de najaar 2009 door het Nederlands Letterenfonds, Andrea Kluitmann, Gerda Baardman en Nicolette Hoekmeijer georganiseerde actie ‘Vertalers worden zichtbaar’. Sinds 2012 is Kluitmann betrokken bij de organisatie en begeleiding van de Vertalersgeluktournee, waarbij vertalers van voor de longlist van de Europese Literatuurprijs genomineerde romans in boekhandels vertellen over hun vak en de specifieke vertaalproblemen en -oplossingen die het boek met zich meebracht. De tournee beleeft deze maanden zijn vierde editie, en wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en het Lira fonds.

De VvL-penning 2014 wordt op zaterdag 7 juni 2014, om ongeveer 13u30, tijdens de algemene ledenvergadering van de VvL uitgereikt in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 in Amsterdam.

Enkele relevante links: