nieuws

Nederlands Letterenfonds over naar Raad van Toezicht-model

Tiziano Perez aangesteld als directeur-bestuurder

31 maart 2014

Per 1 april 2014 verandert het bestuur van het Nederlands Letterenfonds in een Raad van Toezicht. Tegelijkertijd wordt Tiziano Perez door de minister van OCW aangesteld als directeur-bestuurder.

Tiziano Perez is op voordracht van het bestuur door de minister van OCW per 1 april 2014 voor de duur van vijf jaar benoemd tot directeur-bestuurder. Hij is eenmaal herbenoembaar. Pieter Steinz blijft directeur. In het afgelopen half jaar, sinds bij directeur Pieter Steinz de ongeneeslijke spierziekte ALS werd vastgesteld, functioneerde Perez in toenemende mate al als plaatsvervangend directeur.

Perez (1968) studeerde Italiaanse en Engelse letterkunde, en was achtereenvolgens werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en als programmamaker bij politiek en cultureel centrum De Balie in Amsterdam. Hij is medeoprichter van het programma Amsterdam Vluchtstad, dat vrijheid en ruimte biedt aan vervolgde schrijvers. Sinds 1998 organiseerde hij voor het Nederlands Letterenfonds manifestaties en festivals met Nederlandstalige auteurs in vele buitenlanden, waaronder het veelbesproken gastlandprogramma in Beijing in 2011.

In de Raad van Toezicht zijn twee nieuwe leden en drie voormalige bestuursleden benoemd: voorzitter Jan Hoekema (tot 1 mei 2014), Kasper van Noppen (tot 1 november 2015), Willem Otterspeer (tot 1 mei 2016) en de nieuwe leden Gemma Nefkens en Michèle Lopes Cardozo (beiden tot 1 april 2018). Alle leden zijn herbenoembaar voor de duur van vier jaar. Gemma Nefkens (1949) was vele decennia werkzaam in de literaire uitgeverij en het boekenvak. Lopes Cardozo RA (1964) is controller bij Over-gemeenten en werkte eerder als zelfstandig financieel manager en consultant.

Met de overgang van bestuur naar Raad van Toezicht verschuift het accent naar advies en toetsing van het beleid; het aantal leden is teruggebracht van zeven naar vijf – gezamenlijk beschikken zij over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie.

De voormalige bestuursleden Pieter de Jong en Maarten Steenmeijer worden (roulerend) extern voorzitter van de bezwaarcommissie van het Nederlands Letterenfonds.

Voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht, zie Over het Fonds.

Hanneke Marttin

Contact

Hanneke Marttin

Communicatiecoördinator

[email protected]