nieuws

Nederland en Vlaanderen gezamenlijk gastland

Frankfurter Buchmesse 2016

17 maart 2014

De Nederlandse en Vlaamse ministers van Cultuur, Jet Bussemaker en Joke Schauvliege, ondertekenden op maandag 17 maart een overeenkomst met Juergen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse. Daarmee is het officieel: Nederland en Vlaanderen zullen zich in 2016 gezamenlijk presenteren als gastland op de belangrijkste internationale vakboekenbeurs. Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren zullen de praktische organisatie van de gastlandpresentatie op zich nemen. Ze ontvangen een belangrijk deel van de benodigde middelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het Nederlands-Vlaamse gastlandschap heeft de steun van de Nederlandse en Vlaamse uitgeverswereld, de betrokken brancheorganisaties, de Nederlandse publieke cultuurfondsen en de Vlaamse cultuurstichtingen en van de Nederlandse en Vlaamse overheden.

Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben veel expertise bij de organisatie van grootscheepse beurspresentaties en genieten daarin een internationale reputatie. Ze bieden professionele en veelomvattende steun aan internationale uitgevers bij de vertaling en publicatie van Nederlandstalige literatuur. De twee fondsen gaan ook al vele jaren naar de Frankfurter Buchmesse.

De boekenbeurs in Frankfurt vindt jaarlijks plaats in oktober en is met ca. 7.300 deelnemende exhibitors uit meer dan 100 landen, ruim 9.000 journalisten en ca. 275.000 bezoekers de grootste en belangrijkste boekenbeurs ter wereld. Recente gastlanden waren Argentinië (2010), IJsland (2011), Nieuw-Zeeland (2012) en Brazilië (2013); in de komende jaren zullen Finland (2014) en Indonesië (2015) Ehrengast zijn.

Eerder al, in 1993, vormden de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) gezamenlijk het Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse. Die presentatie betekende het startsein van een internationale doorbraak van de Nederlandstalige literatuur.

In oktober vorig jaar overhandigden de fondsen een bidbook aan Juergen Boos, directeur van de Buchmesse, om zich kandidaat te stellen voor 2016. Met de ondertekening van het contract is het Nederlands-Vlaamse gastlandschap een feit. Meer dan in 1993 zal het een brede presentatie zijn, waarin de literatuur centraal staat, maar waar ook aandacht zal zijn voor nieuwe genres, nieuwe verschijningsvormen van het boek, creatieve industrieën en voor andere kunstdisciplines.

Tussen Duitsland en zijn westelijke buren bestaan hechte en zich steeds vernieuwende betrekkingen. Het Nederlands-Vlaamse gastlandschap wil de wederzijdsheid van deze interesse benadrukken, een culturele dialoog tot stand brengen en zich inspannen voor een grotere zichtbaarheid van de Duitse cultuur in Nederland en Vlaanderen in 2016.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: ‘Mijn bezoek in 2011 bevestigde de culturele en economische opportuniteit voor een regio als de onze om op de Buchmesse als gastland te kunnen optreden. Iedereen die het boek en boekenvak in zijn hart draagt, kan mee surfen op die internationale belangstelling. Onze letterenfondsen, auteurs en uitgevers stelden een ijzersterk sollicitatiedossier op. Nu komt het erop aan in 2016 de wereld onze culturele troeven te tonen, een kans die we met beide handen moeten grijpen.’

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker: ‘Dit is goed nieuws voor de Nederlandstalige creatieve cultuur. Een gastlandschap als dit kan een enorme impuls betekenen voor de literatuur, zoals we dat ook in 1993 hebben gezien bij de eerste gezamenlijke presentatie van Nederland en Vlaanderen. Het internationale succesverhaal van 1993 kan zijn vervolg krijgen in 2016 voor weer nieuwe generaties van auteurs en uitgevers en nieuwe verschijningsvormen van het boek.’

ondertekening overeenkomst door Tiziano Perez

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

logo's

Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

[email protected]