nieuws

Open oproep

Literatuur op het Scherm

11 maart 2014

Het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoeken ontwerpers, ontwikkelaars, (kinderboeken)schrijvers en dichters voor deelname aan het programma Literatuur op het Scherm. Stuur je idee, portfolio en motivatie in vóór 24 april 2014.

Literatuur op het Scherm is een programma waarin vormgevers en ontwikkelaars samen met auteurs literaire of poëtische producties ontwikkelen voor de tablet of smartphone. Met Literatuur op het Scherm willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. De fondsen stellen hiervoor gezamenlijk een bedrag beschikbaar van € 45.000.

Hoe werkt het?

(Kinderboeken) schrijvers en -dichters die binnen dit project willen samenwerken met vormgevers en ontwikkelaars kunnen zich aanmelden bij het Letterenfonds. Vormgevers en ontwikkelaars kunnen zich aanmelden bij het Stimuleringsfonds. Als je als duo (auteur/vormgever) wilt meedoen, kun je zelf kiezen bij welk fonds je je aanmeldt. Aanmelden doe je door je portfolio op te sturen, voorzien van een beknopte beschrijving van je idee en motivatie. Indien je wordt geselecteerd, ontvang je een uitnodiging om je idee live te presenteren voor een commissie. De commissie selecteert de zes beste en meest beloftevolle voorstellen voor deelname. Vormgevers of auteurs die alleen indienen, dus niet als duo, zullen door de commissie worden gekoppeld aan iemand van de andere discipline. De zes geselecteerde duo’s werken elk hun projectplan uit.

Per duo/team is een werkbudget van € 7.500 beschikbaar voor concept, realisatie en techniek van het gezamenlijke nieuwe project. De deelnemers krijgen technische ondersteuning in de vorm van een persoonlijk advies en nemen deel aan twee gezamenlijke workshopdagen. De resultaten worden in november gepresenteerd in het Stedelijk Museum Amsterdam, waar ook de workshops worden gehouden.

Deadline

Je kunt tot en met donderdag 24 april 2014 een portfolio opgemaakt als 1 PDF-bestand indienen, vergezeld van een korte beschrijving van je idee en motivatie. Deze kunnen digitaal worden verzonden naar: post@letterenfonds.nl, o.v.v. ‘ Literatuur op het Scherm’ of e-cultuur@stimuleringsfonds.nl, eveneens o.v.v. ‘ Literatuur op het Scherm’.

Binnenkort publiceren beide fondsen op hun websites meer informatie over deelname- en toetsingscriteria. Op het programma zijn de statuten en algemene reglementen/voorwaarden van beide fondsen van toepassing. Dat betekent onder meer dat alleen subsidie kan worden verstrekt aan schrijvers van Nederlands- en Friestalig werk.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Dit project vindt plaats in het kader van het flankerend beleid Digitale Literatuur van het Letterenfonds en van de Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

200tonTNT werd gemaakt door Maarten Doorman, Nils Mühlenbruch en PJ Roggeband: via de smartphone ontvangt de lezer/kijker/gebruiker desgewenst geanimeerde gedichten uit iedere willekeurige brievenbus op straat. Het werk was één van de resultaten van de ‘Poëzie op het mobiele scherm’-editie die mei 2012 in het Trouw-gebouw in Amsterdam zijn gepresenteerd.

Zie ook digidicht.nl.

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]