nieuws

Aanpassing vertaaltarief

24 februari 2014

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk. Het vertaaltarief bedraagt, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2014 €0,064 per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van €2,24 per regel met een minimum van €39,17 per gedicht.

Het vertalersroyalty blijft ongewijzigd.

VvL en LUG zijn verheugd om na een aantal jaren van bevriezing nu toch tot een stijging van het woordtarief te komen. Daarmee wordt ook het belang dat zij hechten aan goede literaire vertalingen onderstreept.

Vertalers die bij het Nederlands Letterenfonds een projectwerkbeurs voor een literaire vertaling willen aanvragen, dienen voor de betreffende vertaling een contract met een professionele uitgever te hebben afgesloten dat minimaal de voorwaarden bevat van het Modelcontract.

Meer informatie: