nieuws

Nieuwe leden Raad van advies

23 januari 2014

Begin 2014 zijn acht nieuwe leden in de Raad van advies benoemd: Peter Claessens, Maarten Dessing, Annelies Fontijne, Michele Hutchison, Leen Laconte, Benny Lindenlauf, Ester Naomi Perquin en Reinier Speelman. Hieronder stellen wij hen in omgekeerde volgorde aan u voor.

Reinier Speelman

Reinier M. Speelman (1957) is docent Italiaanse taal en cultuur/letterkunde aan de UU. Hij is coördinator van de taalspecifieke cursussen Vertalen Italiaans bij de MA Vertalen en geeft daarnaast colleges op het gebied van Interculturele communicatie, Renaissance en Barok en Italiaanse taal en letterkunde voor de BA Italiaans. Als vertaler is hij actief sinds 1981, onder de door hem vertaalde auteurs bevinden zich Foscolo, Pirandello, Primo Levi en Claudio Magris. Hij publiceerde over vertalingen van Dante, Machiavelli en Renaissancepoëzie. Zijn wetenschappelijk onderzoek ligt op het terrein van relaties tussen Italiaanse staten en de Turkse wereld en joods-Italiaanse cultuur. Hij is een der initiatiefnemers van de ICOJIL-congressen op dit laatste terrein. Speelman zal zitting nemen in de adviescomissie Projectwerkbeurzen voor literair vertalers.

Ester Naomi Perquin. Foto: Sander Vermeer

Ester Naomi Perquin (1980) is dichter. Ze schrijft naast poëzie ook essays en korte verhalen en geeft met regelmaat workshops en masterclasses. Ook draagt ze met regelmaat voor op festivals en in binnen- en buitenland. Voor haar poëzie ontving Perquin onder meer de Anna Blamanprijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de J.C. Bloemprijs. Begin 2012 verscheen haar nieuwe bundel Celinspecties, waarvoor ze de VSB Poëzieprijs 2013 in ontvangst mocht nemen. Perquin was vijf jaar redacteur van literair tijdschrift Tirade, en is sinds drie jaar columnist voor De Groene Amsterdammer. Tevens levert ze regelmatig literaire bijdragen aan de VPRO (Voorheen ‘De Avonden’) op Radio 1. Perquin zal als deskundige poëzie zitting nemen in de adviescommissie Projectsubsidies voor publicaties.

Benny Lindelauf. Foto: Marijn Olieslagers

Benny Lindelauf (1964) is auteur van kinder-/jeugd- en adolescentenboeken. Zijn werk is veelvuldig vertaald en bekroond. Voor zijn laatste adolescentenroman De Hemel van Heivisj ontving hij de Woutertje Pieterse Prijs, de Dioraphte literatuurprijs en de Nienke van Hichtumprijs. Lindelauf schrijft ook voor (jeugd)theater. Tevens werkte hij als docent jeugdliteratuur aan de HKU en als docent creatief schrijven aan de docentenopleiding DOCS van de HVA te Amsterdam. Hij zal als deskundige jeugdliteratuur zitting nemen in de adviescommissie Projectsubsidies voor publicaties.

Leen Laconte

Leen Laconte (1963) is altijd actief geweest in het domein van de internationale, culturele en artistieke samenwerking; onder meer in België, Frankrijk, Nederland en Brazilië. Nu werkt ze aan innovatieve trajecten met kunstenaars Eric Joris en Miet Warlop, ontwikkelt ze artistieke programma’s (over WOI) en coacht ze kunstorganisaties. Daarnaast is ze bestuurslid bij verschillende artistieke gezelschappen en organisaties, waaronder Abattoir Fermé en Manifesta 9. Laconte heeft een Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (Ugent). Tussen 2004 en 2011 was ze directeur van de Brakke Grond, het Cultureel Instituut van de Vlaamse Gemeenschap in Amsterdam. Daarvoor werkte ze voor de Raad van Europa in Straatsburg, als zakelijk leider voor het Kunsthuis voor Kinderen en Jongeren Villanella (Gouden Uil, de Inktaap, de Nachten en andere literaire activiteiten) en voor het Vlaams Agentschap voor de implementatie van verschillende EU-mobiliteitsprogramma’s in Brussel. Daardoor heeft Leen aanzienlijke ervaring als bemiddelaar tussen gouvernementele programma’s en de noden van het werkveld. Laconte zal zitting nemen in de adviescommisssie Literaire Manifestaties en Projecten.

Michele Hutchison

Michele Hutchison (1972) woont sinds 2004 in Nederland en werkt als literair vertaler, freelance redacteur en blogger. Eerder werkte ze bij uitgeverij De Arbeiderspers als acquirerend redacteur, bij uitgeverij Cossee en Poetry International, en in Londen bij drie toonaangevende uitgeverijen. Als redacteur heeft ze meerdere topschrijvers begeleid. Ze bezoekt al jaren verschillende literaire festivals. Hutchison zal zitting nemen in de adviescommissie Literaire Manifestaties en Projecten.

Annelies Fontijne

Annelies Fontijne (1965) werkt als zelfstandig redacteur voor verschillende uitgeverijen en als schrijfcoach voor particulieren. Tot 2012 werkte ze in dienstverband als acquirerend redacteur kinder- en jeugdboeken (uitgeverij Gottmer, uitgeverij Nieuw Amsterdam, uitgeverij Van Goor). Bij uitgeverij Nieuw Amsterdam richtte ze samen met Maria Holtrop een kinderboekenfonds op. Tot 2005 was ze beleidsmedewerker kinder- en jeugdliteratuur bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Daarnaast was ze jurylid (Griffeljury en Martinus Nijhoffprijs) en bestuurslid van de Stichting ter Bevordering van de Studie van Kinder- en Jeugdliteratuur. Tevens was ze lid van een aantal adviescommissies en werkgroepen. Fontijne zal zitting nemen in de adviescommissie Projectsubsidies voor publicaties en in de adviescommissie Literaire uitgaven (geïllustreerde) kinder- en jeugdliteratuur.

Maarten Dessing

Maarten Dessing (1974) heeft zich als freelance journalist gespecialiseerd in de boekenwereld. Hij schrijft over het boekenvak, literatuur, schrijven, taal en alles eromheen. Hij levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, BOEK, Bibliotheekblad en Schrijven magazine en incidenteel aan tal van andere bladen. Hij was van 2009 tot en met 2012 vier jaar lang jurylid van de AKO Literatuurprijs, de enige grote literaire prijs in het Nederlandse taalgebied die fictie én non-fictie beoordeelt. Hij schreef het boek Uitgeven in eigen beheer en de Nederlandse editie van De boekenapotheek van Susan Elderkin en Ella Berthoud. Dessing zal als deskundige literaire non-fictie zitting nemen in de adviescommissie Projectsubsidies voor publicaties.

Peter Claessens

Peter Claessens (1958) is werkzaam als auteur, redacteur en vertaler. Hij was uitgever bij J.M. Meulenhoff, en hoofdredacteur non-fictie/redacteur Duitstalige en Nederlandse fictie bij De Arbeiderspers. Als vertaler bezorgde hij onder meer een keuze uit de dagboeken van Harry Graaf Kessler, De dans op de vulkaan, en uit Alma Mahlers dagboeken, Het is een vloek een meisje te zijn. Hij is de auteur van vele publicaties op het gebied van de kunst, filosofie, literatuur, theater en muziek (o.a. in Artefactum, Bzzletin, Duitse Kroniek, Emigré, Jonas, Maatstaf, prima philosophia, Trouw, Vinyl). In 2008 verscheen Alle lust wil eeuwigheid, het magistrale levensscenario van Friedrich Nietzsche. Hij studeerde cum laude af in de klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Claessens zal als deskundige literaire non-fictie, Engels en Duits zitting nemen in de adviescommissie Projectwerkbeurzen literair vertalers.

Een overzicht van alle leden van de Raad van advies vindt u onder Over het fonds.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]