weblog

Onderzoek naar haalbaarheid

Peter Bergsma – 4 december 2013

Het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie publiceerde in november 2013 het haalbaarheidsonderzoek voor een Europees steunprogramma voor de mobiliteit van literair vertalers.

Het onderzoek dat op verzoek van het Directoraat zelf werd uitgevoerd door het Italiaanse bureau Consulmarc Sviluppo, is te downloaden via de site van het Lifelong Learning Programme van het Education, Audiovisual & Culture Executive Agency.

Het voorgestelde programma, waarvoor de naam ‘Mercurio’ is bedacht, bestaat uit drie onderdelen:

  • ‘Mobiliteitsacties’ gericht op vertaalwerkzaamheden, bijscholing en opleiding (verblijf in vertalershuizen, workshops etc.);
  • ‘Partnerschapsacties’ gericht op de opbouw van nieuwe sectornetwerken en intensivering van bestaande netwerkactiviteiten;
  • ‘Aanvullende acties’ gericht op informatieverspreiding en bewustwordingscampagnes.

Voor een 2-jarige pilot begroot het onderzoek een totaalbedrag van € 4.799.000, waarvan € 3.981.000 door de Europese Commissie zou moeten worden gefinancierd en € 818.000 door de stakeholders. Die stakeholders zouden onder andere de Europese vertalersraad CEATL en het Europese netwerk van vertalershuizen RECIT zijn, twee organisaties die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek. Zo namen vier vertegenwoordigers van CEATL (Holger Fock, Martin de Haan, Andy Jelčić en Giuliana Zeuli), een vertegenwoordiger van Literature Across Frontiers (Alexandra Büchler) en een vertegenwoordiger van RECIT (ondergetekende) in 2011 deel aan een tweedaagse experts’ meeting in het Italiaanse Oderzo en hebben ze ook naderhand regelmatig informatie verstrekt aan de schrijvers van het onderzoek.

Hoewel de totstandkoming van het onderzoek nogal wat voeten in de aarde heeft gehad (de opdracht werd vertrekt in 2009), zijn de uitkomsten verheugend te noemen voor de sector. Geconstateerd wordt dat literair vertalers een sleutelrol vervullen in de interculturele processen van het veeltalige Europa en dat mobiliteit voor hen een wezenlijke voorwaarde is om contact te houden met de taal en cultuur van hun brontaal. Het is daarom te hopen dat de Europese Commissie, die bij elke gelegenheid verklaart het literair vertalen hoog in het vaandel te hebben, de inhoud van het onderzoek ter harte neemt en er uitvoering aan geeft.

Alle weblogs van Peter Bergsma

Peter Bergsma

Directeur Vertalershuis

bureau

Peter Bergsma is vertaler van onder anderen Coetzee, Faulkner en Hemingway, directeur van het Vertalershuis in Amsterdam en voorzitter van RECIT, het netwerk van Europese vertalershuizen.

[email protected]

lees meer