nieuws

In memoriam Olga Krijtová

13 november 2013

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de Tsjechische vertaler Olga Krijtová, op donderdag 7 november in Praag op tweeëntachtigjarige leeftijd.

Olga Krijtová was hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Karelsuniversiteit Praag en vervulde een sleutelrol bij de ontsluiting van de Nederlandstalige literatuur in Tsjechië. Ruim een halve eeuw vertaalde zij boeken van uiteenlopende auteurs als Bernlef, Remco Campert, Hugo Claus, Louis Couperus, Miep Diekmann, Willem Elsschot, Jan de Hartog, Arthur Japin, Yvonne Keuls, Tomas Lieske, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Jacques Presser, Annie M.G. Schmidt, Theun de Vries en Jan Wolkers. Zij vertaalde veel poëzie voor Tsjechische tijdschriften en schreef voor haar studenten syllabi over Nederlandstalige literatuur. Daarnaast publiceerde ze artikelen over Nederlandse en Vlaamse letterkunde in kranten en tijdschriften. Veel Tsjechische vertalers van Nederlandstalige literatuur zijn door Olga Krijtová opgeleid, en zij volgde, zoals ze schreef ‘soms met grootmoederlijke trots, met veel belangstelling en intense blijdschap de vertalingen uit het Nederlands die in zo’n grote mate blijven verschijnen’.

Haar werk werd onderscheiden met de Martinus Nijhoff Prijs (1969), de Magnesia Litera, de Tsjechische ereprijs voor vertalingen (2006) en de NLPVF Vertalersprijs (2007).

De laatste keer dat wij Olga Krijtová ontmoetten was bij de uitreiking van de NLPVF Vertalersprijs. In een brief aan het fonds schreef zij over de festiviteiten rondom deze prijs: ‘een onvergetelijke kleine afscheidsweek van mijn loopbaan als vertaler en wegbereider. Toen wist ik al dat het voor mij en mijn ernstig zieke man een definitief afscheid van Nederland zou zijn en daarom genoot ik dubbel en dwars en met grote dankbaarheid’. Helaas moeten wij nu op onze beurt van haar afscheid nemen. Wij zullen een uitmuntende vertaler en warme persoonlijkheid missen. Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Hieronder ziet u een fragment uit een brief van Olga Krijtová over het beoordelen van literaire vertalingen en de juiste woordvolgorde.

Klik hier als het fragment niet wordt getoond

Meer informatie

Barbara den Ouden

Contact

Barbara den Ouden

Teamcoördinator & Specialist internationaal

[email protected]