nieuws

Claudia Di Palermo, Vincent Hunink en Bartho Kriek bekroond

Letterenfonds vertalersprijzen 2011

29 november 2011

De Nederlands Letterenfonds Prijzen voor de vertaler als cultureel bemiddelaar 2011 gaan naar Vincent Hunink (Latijn-Nederlands), Bartho Kriek (Engels-Nederlands) en Claudia Di Palermo (Nederlands-Italiaans). Hiermee wordt zowel hun inzet voor de literatuur als de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre bekroond. De drie winnaars ontvangen ieder een vrij besteedbaar bedrag van € 10.000. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 9 december a.s. tijdens de Literaire Vertaaldagen in Amsterdam.

Bartho Kriek Bartho Kriek (1950) heeft in ruim drie decennia een indrukwekkend oeuvre opgebouwd met vertalingen van onder meer Kurt Vonnegut, Paul Auster, Philip Roth en maar liefst twee Nobelprijswinnaars: Isaac Bashevis Singer en William Faulkner. De jury was bijzonder getroffen door zijn inzet als docent en door de moed, nauwgezetheid en toewijding waarmee Kriek moeilijk vertaalbare literatuur ontsluit. Dat geldt bij uitstek voor zijn recente Faulkner-vertaling Het geluid en de drift, een complexe en veelstemmige roman waarin iedere stem met veel gevoel voor stijl en register is vertaald. Daarbij heeft hij deze even fenomenale als duistere roman toegankelijk gemaakt voor de lezer met een nawoord, verantwoording en leeswijzer. Momenteel legt Kriek de laatste hand aan de hervertaling van - het nog moeilijkere - Absalom, Absalom!

Vincent Hunink Vincent Hunink (1962) ontvangt de Letterenfonds Prijs voor literaire non-fictie. Naast een academische carrière, aan de Radboud Universiteit Nijmegen, weet hij een grote verscheidenheid aan klassieke werken binnen het bereik van een breed lezerspubliek te brengen. Hij vertaalde uit het Latijn en Neo-Latijn geschiedenis, filosofie, retorica, reisverslagen en didactisch proza van bekende (Cicero, Tacitus, Caesar, Seneca en Augustinus) en minder bekende auteurs (zoals recent Velleius Paterculus Van Troje tot Tiberius. De geschiedenis van Rome). De jury was onder de indruk van de wijze waarop hij daarbij vasthoudt aan zijn motto oud maar nieuw. Hunink durft bijvoorbeeld als vertaler van Tacitus’ Historiën radicaal te kiezen voor een beknoptheid die dicht bij Tacitus’ Latijn blijft, terwijl zijn woordkeuze verfrissend hedendaags is. Bovendien voorziet hij zijn vertalingen van voortreffelijke annotaties en inleidingen.

Cladia Di alermo Claudia Di Palermo (1967) is al sinds 1999 actief als cultureel bemiddelaar tussen Italië en Nederland. Zo presenteerde zij enerzijds voor Teleac het programma Giro d’Italia, een twaalfdelige serie over Italië en het Italiaans, en adviseert ze anderzijds al meer dan twaalf jaar Italiaanse uitgevers over Nederlandse literatuur, tegenwoordig als freelance rechtenmanager voor Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Naast haar bemiddelingswerk is zij actief als literair vertaler Nederlands-Italiaans en heeft zij inmiddels een gevarieerd en indrukwekkend vertaaloeuvre opgebouwd, met titels van onder anderen Abdelkader Benali, Jan Brokken, Karel Glastra van Loon, Arnon Grunberg, Frans Kellendonk, Margriet de Moor, Cees Nooteboom, Dimitri Verhulst en Jan Wolkers. Ook zet zij haar expertise regelmatig in als eindredacteur, onder andere van de Italiaanse vertaling van In Europa van Geert Mak, en als moderator van vertaalworkshops en mentor van beginnende vertalers.

Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied of genre en/of het literair vertalen in het algemeen. Met deze prijzen wil het Nederlands Letterenfonds de belangrijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers leveren als herscheppend kunstenaar en als bemiddelaar tussen talen, literaturen en culturen meer voor het voetlicht brengen. Van de drie oeuvreprijzen is er één bestemd voor een literair vertaler van proza en/of poëzie in het Nederlands, één voor een vertaler van literaire non-fictie in het Nederlands, en één voor een literair vertaler uit het Nederlands.

De jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijs voor een vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling Vertaalbeleid Buitenland van het Letterenfonds; de jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor vertalers in het Nederlands bestond dit jaar uit Hans Driessen, Jeanne Holierhoek en Djûke Poppinga (voorzitter).

Meer informatie:

Pers is welkom bij de prijsuitreiking. Deze vindt plaats tijdens de Literaire Vertaaldagen op vrijdag 9 december aanstaande om 15.30 in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. Aansluitend is aldaar een borrel.

Voor fotoportretten van Vincent Hunink of Bartho Kriek kunt u contact opnemen met Rianne Randeraad, info@rianneranderaad.com of tel. 06 40 42 72 94 en van Claudia Di Palermo kunt u contact opnemen met Giulia Corsi in Rome, info@giuliacorsi.com of tel. +39 338 844 30 44.

Lees ook:

cover publicatie

Hanneke Marttin

Contact

Hanneke Marttin

Communicatiecoördinator

[email protected]