nieuws

Veel lof voor Froukje Slofstra’s nieuwe vertaling

Herdruk verhalen Isaak Babel

30 september 2013

De verhalen van Isaak Babel zijn dit voorjaar in de Russische Bibliotheek van Uitgeverij Van Oorschot verschenen. Voor deze uitgave werden ze opnieuw vertaald door Froukje Slofstra, die daarvoor veel lof kreeg toegezwaaid. Het boek werd zo’n succes dat het nu in dezelfde prachtige editie is herdrukt.

Isaak Babel was de eerste schrijver die erin slaagde de chaos van de Russische burgeroorlog in de strakke geciseleerde vorm van het korte verhaal literair te bezweren. De kortademige stijl, het originele taalgebruik, de gewaagde beeldspraak, de krasse scenes, en schrille kleuren drukten perfect de sfeer van die jaren uit. Op de voorgrond in Babels verhalen staat steeds een menselijk conflict. De lengte van een verhaal bedraagt drie, vier, hooguit zeven soms niet meer dan één bladzijde. In luttele bladzijden, in enkele zinnen wordt een intense literaire spanning gecreëerd. Elke zin, elk woord is belangrijk, het is je reinste poëzie.

Babel (1894-1940) kreeg van Maxim Gorki het advies om zich onder de mensen te begeven. Hij trok de oorlog in en kwam terug met zijn verhalenbundel De rode ruiterij waarmee hij wereldroem verwierf. Hij beschrijft de achterkant van de samenleving en de gruwelen van de oorlog; hij houdt een kroniek van dagelijkse schanddaden bij en hij doet dat zo waarheidsgetrouw, in een zo afstandelijke stijl, zo sec, dat je je als lezer afvraagt waar de lijn ligt waarvoorbij je niet meer mag verwachten dat het menselijke recht van bestaan heeft, waarvoorbij de mens ophoudt mens te zijn.

Enkele citaten uit de pers:

‘Babel verrast, fonkelt, is onvoorspelbaar, laconiek.’ (Maarten Moll, Parool)

‘Deze fragmenten bevatten meer leven en waarheid dan talloze dikke romans van andere auteurs.’ (Arnon Grunberg, Vrij Nederland)

‘Babels wijze van vertellen laat je duizelend achter: hoe doet hij het toch?’ (Arjan Peters, VK)

‘In een nieuwe, mooie vertaling wordt Babel volledig recht gedaan.’ (Michel Krielaars, NRC)

De vertaalster ontving voor dit boek een werkbeurs en de uitgever een Schwob-productiesubsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Alexandra Koch

Contact

Alexandra Koch

Teamcoördinator & programmamedewerker

[email protected]