nieuws

Open oproep

Writer in Residence - NIAS 2024-2025

16 januari 2024

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) nodigen uitgevers en anderen uit om voordrachten te doen voor de positie van writer in residence aan het NIAS in Amsterdam in het academisch jaar 2024-2025. Het betreft een prestigieuze positie voor een Nederlandstalige schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van het NIAS. Voordrachten kunnen tot maandag 18 maart 2024 worden ingediend.

Het writer-in-residence-programma is een gezamenlijk initiatief van het NIAS en het Nederlands Letterenfonds. De residentieperiode start tegelijk met het academisch jaar, en loopt van september 2024 tot en met januari 2025.

Kandidaatprofiel

Er is een voorkeur voor Nederlandstalige schrijvers die hun literaire kwaliteit hebben bewezen. Daarnaast dienen zij aan het NIAS te werken aan een project dat, gezien de fase van de schrijfwerkzaamheden, niet meer in de beginfase verkeert. In hun sollicitatie moeten ze goed kunnen uitleggen waarom hun werk zou kunnen profiteren van een NIAS-verblijf. Bovendien dienen ze zich makkelijk te kunnen uitdrukken in de Engelse taal, die de lingua franca is op het NIAS. Om de interactie tussen literatuur en wetenschap te bevorderen, wordt verwacht dat de Letterenfonds-fellow deelneemt aan de wekelijkse seminars en andere activiteiten die intellectuele uitwisseling stimuleren. De Letterenfonds-fellow krijgt aan het NIAS de beschikking over een werkkamer en andere onderzoeksfaciliteiten. Er wordt een beurs van 2.500 euro per maand beschikbaar gesteld. De residentie wordt gezamenlijk gefinancierd door het Letterenfonds en het NIAS.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de positie contact op met Eva Prakken: (e.prakken@letterenfonds.nl). Tot maandag 18 maart 2024 kunnen voordrachten en/of directe sollicitaties per mail aan haar worden gericht. De voordracht dient vergezeld te gaan van een projectvoorstel, een motivatie, een oeuvre-overzicht, cv en de meest recente publicatie van de schrijver.

Er is jaarlijks ruimte voor één writer in residence. De selectie vindt plaats op basis van de voordrachten, en in het bijzonder de projectvoorstellen en de mate waarin deze aansluiten op de onderzoeksgroep.

Links

Wil je weten hoe eerdere writers in residence het NIAS hebben ervaren? Lees de ervaringen van:

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Programmamedewerker

[email protected]