nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst Culturele Basisinfrastructuur en informatie over de meer­jaren­regelingen van het Letterenfonds

Nieuwe subsidie­periode 2025-2028

23 oktober 2023

Op vrijdag 1 december 2023 start de aanvraagprocedure voor de nieuwe subsidieperiode 2025-2028 voor de Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert samen met de Raad voor Cultuur op donderdag 23 november een ‘online informatiebijeenkomst bis 2025-2028’. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verschaft over de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028 en over de belangrijkste momenten in aanloop naar de nieuwe subsidieperiode.

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via cultuursubsidies.nl:
Online informatiebijeenkomst bis 2025-2028 | Activiteit | Cultuursubsidie

Meerjarenregelingen Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds organiseerde deze zomer twee bijeenkomsten voor literaire en literatuur-educatieve organisaties over de beleidsplannen voor de periode 2025-2028, met als voornaamste inzet de sector te raadplegen. De opgedane informatie is meegenomen bij het opstellen van de meerjarenregelingen voor de komende beleidsperiode.

Voor de beleidsperiode 2025-2028 worden de bestaande tweejarige en vierjarige regelingen voor organisaties samengevoegd, wat betekent dat voor de periode 2025-2028 alleen vierjarige subsidies worden verstrekt. Met deze verandering biedt het Letterenfonds organisaties meer zekerheid en daarmee de mogelijkheid om verder te professionaliseren, alsook de ruimte om voldoende aandacht kunnen wijden aan belangrijke uitdagingen op terreinen als fair practice en diversiteit & inclusie.

De komende beleidsperiode zal meer aandacht en ook belangrijk meer budget worden besteed aan literatuureducatie (binnen- en buitenschools) en leesbevordering. De staatssecretaris van OCW verleent het Letterenfonds daarvoor in de komende beleidsperiode extra subsidie. In overleg met de partners binnen de Leescoalitie wordt afgestemd wat ieders rol is binnen het leesbevorderingsbeleid. Het Letterenfonds richt in ieder geval voor 2025-2028 een aparte meerjarenregeling voor de literatuur-educatieve organisaties in en zal daarnaast mogelijkheden bieden voor projectsubsidies voor nieuwe initiatieven op het terrein van literatuur-educatie en leesbevordering.

De nieuwe meerjarenregelingen van het Letterenfonds worden op 1 december 2023 gepubliceerd op de website van het Letterenfonds. Vanaf deze datum zijn ook de aanvraagformulieren beschikbaar.

In december 2023 en januari 2024 zal het Letterenfonds inloopspreekuren organiseren waar je live of online al je vragen over de regeling en/of je aanvraag kunt stellen. Het inschrijfformulier voor deze spreekuren zal binnenkort worden opengesteld via onze website.

Uiterlijk donderdag 1 februari 2024 moeten alle aanvragen zijn ingediend; zowel de BIS als de meeste meerjarenregelingen van de verschillende fondsen hanteren deze zelfde datum.

In juli 2024 zijn de besluiten over de meerjarenaanvragen te verwachten. Indien ‘dubbele’ aanvragen worden ingediend bij de BIS en de Fondsen, vindt onderlinge afstemming plaats.

Planning

  • Vrijdag 1 december 2023 – loket open voor indienen aanvragen
  • December 2023 en januari 2024 – inloopspreekuren meerjarige regelingen
  • 1 februari 2024 17.00 uur – loket gesloten voor aanvragen
  • Juli 2024 – besluiten over de meerjarenaanvragen
Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]