nieuws

Vooraankondiging: verzoek tot aanvullen ontbrekende gegevens

21 september 2023

Heb je in 2023 als individu een aanvraag bij het Nederlands Letterenfonds ingediend? Wellicht ontvang je dan binnenkort van ons een email met het verzoek je gegevens aan te vullen.

Het Letterenfonds is sinds 1 januari 2022 verplicht om een aantal gegevens van aanvragers bij de Belastingdienst aan te leveren. Na onderzoek zijn we erachter gekomen dat we van sommige schrijvers en vertalers de geboortedatum missen. Als je in 2023 als individu hebt aangevraagd bij het Letterenfonds en je geboortedatum is niet bij ons bekend, dan ontvang je binnenkort per mail een formulier met het vriendelijke verzoek om de ontbrekende gegevens in te vullen.