nieuws

Nieuwe subsidieregeling

Impulsregeling startende literaire makers

15 juni 2023

Vandaag is de Impulsregeling voor startende literaire makers geopend, een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor beginnende literaire makers – waaronder schrijvers, performers, illustratoren en graphic novelists die werken in het Nederlands, Fries of Papiaments.

Startende literaire makers zijn door de coronacrisis hard geraakt. Om deze groep een kans te bieden om hun werk onder de aandacht te brengen bij een potentieel publiek, of om te investeren in hun eigen ontwikkeling en het opbouwen van een professioneel netwerk, heeft de Rijksoverheid extra budget beschikbaar gesteld.

Er kan per maker een beurs van € 3.000 worden aangevraagd. Dat kan vanaf 15 juni – zolang het budget strekt. Het totale budget voor de regeling bedraagt € 300.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De aanvraagperiode loopt in principe tot 1 november 2023, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

Lees op deze website onder Subsidies alles over de voorwaarden, de mogelijkheden en het aanvraagformulier van de Impulsregeling startende literaire makers.