nieuws

Nederlands-Fins en Nederlands-Zweeds

Najaar: online cursussen literair vertalen

6 april 2023

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit najaar twee online cursussen literair vertalen uit het Nederlands. De doeltalen zijn het Zweeds en het Fins. De cursussen vinden online plaats en duren van half september tot half november 2023. Aanmelden kan tot en met zondag 7 mei 2023.

De online cursussen literair vertalen Zweeds en Fins zijn bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een vertaalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige ervaring als vertaler. De precieze voorwaarden vind je op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen - net als het online aanmeldformulier. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma

De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de vertaalateliers en andere onlinesessies kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. De precieze tijdstippen en cursusdata worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal zelfstandig of met een docent te bespreken. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien.

Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden tussen 11 en 31 mei 2023 gemaakt en anoniem beoordeeld. De brontekst voor de proefvertaling wordt tegen 11 mei door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe de cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van € 75,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. Aanmelding is niet vrijblijvend, cursisten worden onder meer geacht aan alle sessies - inclusief de voorbereiding daarvan - actief deel te nemen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met zondag 7 mei 2023. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) vind je alle informatie, voorwaarden en het online inschrijfformulier: literairvertalen.org. Uiteraard kun je voor verdere vragen ook contact opnemen met de collega’s van het ELV.

ELV