nieuws

Vooraankondiging

Waarderingsonderzoek

6 maart 2023

Eens in de vier jaar laat het Nederlands Letterenfonds door een onafhankelijk onderzoeksbureau een waarderingsonderzoek uitvoeren. Begin maart zal BMC een enquête uitsturen naar alle individuele makers en organisaties die in 2021 en 2022 subsidie hebben aangevraagd – of dit nu een reguliere subsidie of een coronasteunmaatregel was. De enquête gaat ook naar de organisaties die in deze jaren een meerjarige subsidie ontvingen en naar alle geaccrediteerde vertalers uit het Nederlands.

Met de enquête wordt onderzocht hoe aanvragers de rol van het Letterenfonds binnen het literaire veld zien, zowel in het binnen- als buitenland. Meer specifiek wordt onderzocht hoe de dienstverlening en communicatie, het aanvraagproces en de programma’s en regelingen van het fonds worden gewaardeerd.

Heeft u de enquête ontvangen? Dan zijn ook uw antwoorden van groot belang voor een representatief beeld. We waarderen het zeer als u tien minuten de tijd wilt nemen om de enquête te beantwoorden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt door BMC, dat als onafhankelijk onderzoeksbureau veel ervaring heeft in de publieke sector.

Deelname aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd. De uitkomsten zullen door het Letterenfonds worden benut voor de evaluatie van het eigen werk. Daarnaast spelen de uitkomsten een belangrijke rol in de visitatie, najaar 2023, van de zes rijkscultuurfondsen (Nederlands Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).