nieuws

67 aanvragen voor 156 makers ondersteund in 2022

Steunfonds Oekraïense makers

2 januari 2023

Via het Steunfonds Oekraïense makers zijn in 2022 in totaal 67 aanvragen van 48 culturele organisaties in Nederland gehonoreerd. Hiermee worden 156 professionele kunstenaars (in alle disciplines) die na 24 februari 2022 voor de Russische agressie in Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, tijdelijk ondersteund in de uitvoering van hun kunstenaarschap. In totaal is € 941.156,54 toegekend.

Er kon per maker maximaal € 9.900 worden aangevraagd. Van dit bedrag was € 9.000 bestemd voor de maker en maximaal € 900 voor uitvoeringskosten door de aanvragende organisatie. Het maximumbedrag van een aanvraag was € 148.500 voor een collectief (van 15 makers). In totaal was € 945.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW en van BuZa. Het Letterenfonds voerde de regeling uit namens de zes rijkscultuurfondsen. Van de 69 ingediende aanvragen werd er één ingetrokken door de aanvrager en één afgewezen.

Er is veel aangevraagd voor makers in de podiumkunsten en beeldende kunst (bij elkaar meer dan de helft van de aanvragen) en in mindere/aflopende mate voor vormgeving, film, cultuureducatie- en participatie en literatuur. Met de toekenningen worden onder meer residenties van beeldend kunstenaars en ontwerpers gerealiseerd, tournees van muziek- en balletgezelschappen en tentoonstellingen en/of voorstellingen in samenwerking met de culturele instellingen in Nederland.

In totaal zijn 144 Oekraïense makers ondersteund die na 24 februari 2022 naar Nederland zijn gevlucht of naar Nederland komen voor een tour, residentie of tentoonstelling.

Daarnaast was er ook een aanvraagmogelijkheid voor dissidente, onafhankelijke makers die een Russisch paspoort hebben en na 24 februari 2022 als vluchteling naar Nederland kwamen. Voor twaalf dissidente Russische makers is een subsidie toegekend.

Toekenningen

In 2022 zijn 67 aanvragen van de volgende 48 organisaties gehonoreerd:

 • ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Basement Press Diepenheim
 • Dakh - Ukrainina hub in Rotterdam
 • De Balie
 • De Toneelmakerij (voor twee makers)
 • DG Theaterproducties (voor een collectief)
 • FORUM Groningen
 • Hogeschool der Kunsten / Koninklijk Conservatorium
 • KADE40
 • Kamerorkest van het Noorden (voor een collectief)
 • Kunstenhuis Idea
 • Lucrative Dumpster Dives
 • M4gastatelier (voor drie makers)
 • Music for Peace Stichting (voor een collectief)
 • NOBS Entertainment (voor een collectief)
 • Participe Amstelland
 • ProActs BV (voor een collectief)
 • Rinkel Film
 • SEA Foundation
 • Stichting AGA LAB
 • Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (voor drie makers)
 • Stichting Art East Art West (voor drie makers)
 • Stichting Atelier van Peppen
 • Stichting WG-atelier (voor drie makers)
 • Stichting BSM (voor vier makers)
 • Stichting Classical NOW!
 • Stichting Cultuurhuis Kuiperspoort
 • Stichting Davidsbündler Foundation (voor twee makers)
 • Stichting Europees Keramisch Werkcentrum
 • Stichting Flower Art Museum
 • Stichting FOTODOK (voor twee makers)
 • Stichting International Mandolin & Guitarmeetings (voor twee makers)
 • Stichting Kitsunya (voor twee makers)
 • Stichting Mime Wave
 • Stichting Oxygen Academy of Dance
 • Stichting Radar WMO Diensten
 • Stichting Sonic Acts (voor twee makers)
 • Stichting Speciale Internationale Producties (voor een collectief)
 • Stichting Van Eyck (voor acht makers)
 • Stichting Worm
 • Stichting Zemtsov (voor een collectief)
 • Studio Simone Post
 • Universiteit Leiden
 • Valiz Foundation (voor twee makers)
 • Valk Productions (voor drie makers)
 • Verhalenhuis Belvédère
 • Welzijn West Betuwe
 • Zeppers Film & TV

Het budget voor het Steunfonds werd beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling is uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie). Voorjaar 2023 komt er een vervolg op dit Steunfonds.

Giselle De voorstelling ‘Giselle’ van The United Ukrainian Ballet Foundation ging eind augustus in première in Theater Carré in Amsterdam. Foto: unitedukrainianballet.com