nieuws

Prijzenregen voor biograaf Van Stipriaan

31 oktober 2022

René van Stipriaan heeft in Gent de Leonard Willemsprijs 2018-2021 ontvangen voor De hartenjager (Querido). De bekroning van deze biografie over Bredero (1585-1618), die met een beurs van het Letterenfonds tot stand kwam, vormde voor Van Stipriaan de opmaat voor meer eerbetoon: in één weekend ontving hij zowel de Biografieprijs als de Libris Geschiedenisprijs voor De Zwijger (Querido Facto), zijn biografie over Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands en een tijdgenoot van Bredero.

Met de Leonard Willemsprijs – € 5.000 groot – bekroond de Koninklijke Academie voor Taal en Letteren (KANTL) eens in de vier jaar een publicatie of studie van de oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden.

‘Als auteur die tegelijk met literaire zwier en wetenschappelijke diepgang de letterkunde van de zestiende tot en met de achttiende eeuw weet bloot te leggen, heeft René van Stipriaan zijn sporen al ruimschoots verdiend’, zo stelde de jury. Ook in De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero wekt Van Stipriaan zijn protagonist tot leven door zijn uitmuntende kennis van het politieke en culturele klimaat in het tot een wereldstad uitbottende Amsterdam én door zijn grondige en genuanceerde lectuur van het werk, die hypotheses niet mijdt, maar deze wel steeds toetst aan wat echt aantoonbaar is. De hartenjager is ook en misschien wel vooral een voortreffelijke inleiding op het literaire werk van de Amsterdamse auteur. Van de gecanoniseerde auteurs van de zeventiende eeuw zijn Bredero’s teksten wellicht het minst toegankelijk voor de hedendaagse lezer. Van Stipriaan maakt niettemin overtuigend duidelijk Bredero tot een bredere internationale beweging behoorde – waartoe onder meer ook William Shakespeare gerekend mag worden – waarin personages individuen zijn met hun eigen gedachten, waarnemingen en beslissingen, die alles zelf moeten uitzoeken en zich daarbij vergissen door zich door hun eigen hartstochten te laten meeslepen.

De jury roemt Van Stipriaan om de meesterlijke weergave van de culturele en historische context waarin Bredero heeft geleefd, het genuanceerde aftasten van de grenzen tussen zekerheid en hypothese, de uitputtende kennis van de Brederoreceptie en -studie tot de dag van vandaag, en vooral: de heldere en overtuigende wijze waarop het soms weerbarstige werk van deze zeventiende-eeuwse auteur voor het hedendaagse publiek inzichtelijk wordt gemaakt.

Meer informatie over: