nieuws

Vooraankondiging

Literaire Vertaaldagen 2013

27 juni 2013

De vijftiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 13 (symposiumdag) en zaterdag 14 (workshopdag) december 2013 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘De vertaler als rentmeester’. Een aantal vragen zal daarbij aan de orde komen: in hoeverre zien vertalers het als hun taak de rijkdom van de doeltaal te bewaren en te ‘begieten’ met invloeden uit de brontaal?

Schrikken zij ervoor terug even creatief te zijn als de te vertalen auteur, met het oog op de redacteur, de lezer of de criticus? Gaan ze bij het vertalen van ouder werk de brontaal verbeteren, opsmukken of moderniseren uit vrees dat hun vertaling de lezer anders niet zal aanspreken? En hoe gaan ze om met straattaal, schuttingtaal en opzettelijke registerbreuken?

Drie individuele sprekers en een duo zullen zich, elk vanuit hun eigen perspectief, over het thema buigen: Annelies Jorna, vertaler van kinder- en jeugdliteratuur, Ina Rilke, vertaler Nederlands-Engels en momenteel bezig met de vertaling van Max Havelaar, Iannis Goerlandt en DaniĆ«l Rovers van wie eerder dit jaar de vertaling verscheen van The Pale King (De bleke koning) van David Foster Wallace en Frits van der Meij, uitgever van Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep en voormalig vertaler, coƶrdinator en uitgever van De Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Uitsmijter’ is veel vertaald auteur Gerbrand Bakker. De symposiumdag wordt besloten met de uitreiking van de vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 14 december de ‘bijzondere’ workshops Catalaans-Nederlands en Nederlands-Catalaans gehouden.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlands Letterenfonds (www.letterenfonds.nl), het Vlaams Fonds voor de Letteren (www.vfl.be), de Vereniging van Letterkundigen (www.vsenv.nl) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De Literaire Vertaaldagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties

Symposiumdag 13 december
De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Workshopdag 14 december
Montessori Lyceum Amsterdam
Pieter de Hoochstraat 59
1071 ED Amsterdam

De vertaler als rentmeester

Peter Bergsma

Contact

Peter Bergsma

Directeur Vertalershuis

[email protected]