nieuws

Nieuwe subsidieregeling

Productiekosten bijzondere uitgaven

13 oktober 2022

Nederlandse en Friese uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren maar bijzondere literaire titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. De nieuwe regeling Productiekosten bijzondere uitgaven vervangt twee eerdere subsidieregelingen (Literaire uitgaven en Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur) en biedt onder meer ruimere mogelijkheden voor titels die de diversiteit in het aanbod aan kinderboeken verrijken en voor NGT-projecten.

foto lezende kinderen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De hoogte van het subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden is gerelateerd aan (een percentage) van het tekort op de begroting voor de betreffende uitgave; het calculatieformulier loodst u hier doorheen.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden plus het online aanvraagformulier vindt u elders op deze website onder Subsidies.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met:
- Ilonka Reintjens, co├Ârdinator team Creatie, Productie en Presentatie
- Agnes Vogt, specialist kinderboeken en jeugdliteratuur
- Jan Kamp, bureaumedewerker