nieuws

‘Vertalen in de Nederlanden’

Winnaar Taalboekenprijs

3 oktober 2022

De Taalboekenprijs 2022 gaat naar Vertalen in de Nederlanden (Boom). “Een indrukwekkende geschiedschrijving, gedegen én informatief, met aandacht voor de grote lijnen en de kleine details, waarin een boeiend en veelzijdig beeld wordt geschetst van de rijke vertaalcultuur in de Lage Landen vanaf de Middeleeuwen [door] vijf prominente vertaalkundigen: Theo Hermans, Cees Koster, Inger Leemans, Ton Naaijkens en Dirk Schoenaers.”

Voor de Taalboekenprijs, de prijs voor het beste taalboek van het afgelopen jaar die op initiatief van Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw wordt uitgereikt, waren dit jaar vijf titels genomineerd. Naast Vertalen in de Nederlanden van Ton Naaijkens e.a. ook Atlas van het dialect in Vlaanderen van Johan De Caluwe e.a. (Lannoo), Grote geschiedenis van de Nederlandse taal van Jelle Stegeman (Amsterdam University Press), Tot in de puntjes… van Miet Ooms (Sterck & De Vreese), en Zeven talen in zeven dagen van Gaston Dorren (Athenaeum–Polak & Van Gennep). Vijf bijzondere taalboeken, waaruit de jury eensgezind Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis tot overtuigende winnaar koos. De uitgave kwam met een (productie)subsidie van het Nederlands Letterenfonds tot stand.

Uit het juryrapport: “Vertalen in de Nederlanden is een zeer complete geschiedschrijving van de vertaalpraktijk in de Lage Landen,vanaf de vroege Middeleeuwen tot nu – het is voor het eerst dat dit brede onderwerp in één publicatie wordt beschreven. En als daar één ding uit duidelijk wordt, dan is het wel het grote belang van vertalingen voor de vorming van onze cultuur en taal. Vertalingen ontsluiten andere culturen voor ons, ze verbreden ons wereldbeeld en verrijken onze taal. De rol van vertalers en tolken als overbrengers van kennis en ideeën is dus veel groter dan veel mensen zich realiseren. De vijf auteurs van Vertalen in de Nederlanden weten dit zeer goed duidelijk te maken. Ze leggen daarbij het zwaartepunt bij de vertaling van literaire en wetenschappelijke teksten, maar uiteraard komt ook de Bijbel aan de orde.

De vijf hoofdstukken geven samen een caleidoscopisch en gedetailleerd beeld van de praktijk van het vertaalbedrijf, met alle actoren, gebeurtenissen en ontwikkelingen die er een bepalende rol in hebben gespeeld. Al die informatie wordt zeer toegankelijk gepresenteerd. De vele voorbeelden zijn goed gekozen en vaak verrassend; de besprekingen daarvan zijn helder en ter zake. Ook aan de vormgeving en de illustraties is veel zorg besteed.

Dit is, kortom, een boek dat het verdient om ver buiten de (ver)taalwereld gelezen te worden!”

Relevante links

foto juryvoorzitter en Ton Naaijkens Juryvoorzitter Ton den Boon en laureaat Ton Naaijkens. Foto: Bart Versteeg / Onze Taal