nieuws

Henriëtte de Beaufortprijs voor Mirjam van Hengel

13 september 2022

Mirjam van Hengel ontvangt de Henriëtte de Beaufortprijs 2022 voor haar portret van Remco Campert, Een knipperend ogenblik (De Bezige Bij). De jury selecteerde haar boek uit de rijke oogst aan (auto)biografisch werk van de afgelopen zes jaar. De prijs, een oorkonde en € 3.000, wordt op zaterdag 15 oktober in Leiden door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgereikt. Op deze middag wordt ook de Debutantenprijs overhandigd aan Sholeh Rezazadeh voor De hemel is altijd paars (Ambo|Anthos).

De Henriëtte de Beaufortprijs, ingesteld in 1985, is een prijs voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur. Deze prijs wordt driejaarlijks uitgereikt. Dit jaar is de beurt aan een Nederlandse auteur. Het bekroonde werk moet voor het eerst in druk zijn verschenen in boekvorm, tijdschrift, week- of dagblad in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend.

De commissie van voordracht, bestaande uit Suzanne van der Beek, Odile Heynders en Ton Naaijkens, beschrijft het boek in haar advies als:

“Een prachtige biografie, gebaseerd op ‘vrijdagmiddaggesprekken’ die Mirjam van Hengel voerde met Remco Campert en zijn vrouw, Deborah. De biografe spreekt met de dichter, onderzoekt zijn oeuvre en representeert zijn leven, en, zoals zij schrijft in de inleiding, zij verbeeldt dat leven ook.”

De commissie is van mening dat Van Hengel met Een knipperend ogenblik opnieuw een hoogstaande bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis van de poëzie zonder de menselijkheid van het ontstaan en de werking daarvan uit het oog te verliezen.

Voor het schrijven van Een knipperend ogenblik ontving Mirjam van Hengel een biografiebeurs van het Nederlands Letterenfonds; Sholeh Rezazadeh ontving op basis van haar debuut in 2021 een subsidie voor het schrijven van haar tweede roman.

Lees meer