nieuws

Open oproep

Van Doesburghuis, Parijs

16 september 2022

In het voorjaar van 2023 biedt het Letterenfonds een bijzondere residency aan voor schrijvers en vertalers in het Van Doesburghuis in Meudon/Parijs. Zij worden opgeroepen uiterlijk op woensdag 12 oktober 2022 een voorstel in te dienen voor ofwel de gehele verblijfsperiode van vier maanden van maart tot en met juni ofwel voor twee maanden (maart-april of mei-juni 2023).

Een verblijf in het Van Doesburghuis, de atelierwoning die Theo van Doesburg ontwierp, in Meudon/Parijs biedt mogelijkheden om te werken aan een literair project en het doen van research. Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van de faciliteiten van het Atelier Néerlandais, een (net)werkplek voor Nederlandse kunstenaars, ontwerpers en de boekenbranche en een locatie om Franse gesprekspartners te ontmoeten en te ontvangen. Het veelzijdige kunstenaarschap van Theo en Nelly van Doesburg en het karakter van het Van Doesburghuis als vrijplaats van de kunsten indachtig is ook een gezamenlijke aanvraag met een kunstenaar uit een andere kunstdiscipline mogelijk.

Voor wie en wanneer?

Dichters, schrijvers, biografen en literair vertalers kunnen zich kandidaat stellen voor een periode van vier dan wel twee maanden. Kandidaten dienen te beschikken over minimaal één literaire publicatie in de Nederlandse of Friese taal of het Papiaments (Papiamento of Papiamentu) bij een reguliere uitgeverij. Het voorstel dient vergezeld te gaan van een cv en een motivatie voor het verblijf. Daarbij wordt een toelichting verwacht op het literaire project waaraan de auteur in het Van Doesburghuis wil werken, de meerwaarde van het verblijf in het Van Doesburghuis voor het betreffende project, en de beoogde uitgever. Deze open oproep staat niet open voor in België/Vlaanderen woonachtige schrijvers of vertalers – zij worden geacht gebruik te maken van de residentie- of subsidiemogelijkheden van Literatuur Vlaanderen.

De verblijfsperioden die in 2023 worden aangeboden zijn:
- 5 maart tot en met 25 juni
- 5 maart tot en met 30 april
- 7 mei tot en met 25 juni

De voorkeur voor de verblijfsperiode dient in de aanvraag te worden aangegeven. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

De huur van de atelierwoning wordt direct door het Letterenfonds aan de Stichting het Van Doesburghuis voldaan. Per maand wordt in beginsel een reis- en verblijfsbeurs van € 2.000 ter beschikking gesteld. Bij een eventuele eerdere subsidie van het Letterenfonds voor hetzelfde project wordt er een lagere maandtoelage verleend. Voorstellen van schrijvers en literair vertalers dienen uiterlijk op 12 oktober 2022 binnen te zijn. De selectie gebeurt door het Nederlands Letterenfonds in samenspraak met de Stichting. De besluiten volgen begin november. Het voorstel kan per mail of per post worden toegestuurd aan het Letterenfonds. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Fleur van Koppen.

gevel Gevel Van Doesburghuis, foto © Johannes Schwartz

Ligging en indeling

Het Van Doesburghuis is rustig gelegen in een bosrijke omgeving in het dorpje Meudon, net buiten de boulevard périphérique. Op 5 minuten loopafstand bevindt zich een RER station met een directe verbinding naar het centrum van Parijs (reisduur 20 minuten). De atelierwoning heeft twee verdiepingen met de woon/werkverdieping op de eerste etage. Daar bevindt zich de hoge atelierruimte (7,5 x 6,5 x5 m.), twee gedeeltelijk afsluitbare werkkamers die tot één ruimte samen te voegen zijn, een slaapkamer en een badkamer. Op de begane grond is de keuken met een kleinere slaapkamer en douche met toilet. Het Van Doesburghuis biedt plaats aan maximaal vier personen; er is één tweepersoonsbed en een twijfelaar. Er is een piano aanwezig. De atelierwoning is voorzien van eenvoudige meubilering van enkele Nederlandse ontwerpers zoals Martin Visser, Cees Braakman, Wim Rietveld en Christoph Seyferth. Aan de voorzijde van het huis is een kleine tuin en aan de achterzijde, onder de atelierruimte, bevindt zich een overdekt terras met tuin. Het is mogelijk om een auto op het terrein van de woning te parkeren. De lokale beheerder van het Van Doesburghuis is tweetalig (Frans en Nederlands).

Achtergrondinformatie

Eind jaren twintig van de vorige eeuw kan Theo van Doesburg eindelijk zijn allesomvattende kunst- en levensbeschouwing in een architectonische schepping gestalte geven op een klein perceel in het landelijke Meudon waar schrijvers (Céline, gebr. Goncourt, Jean Paul Sartre) en beeldend kunstenaars (o.a. Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp) hun toevlucht zochten. De atelierwoning wordt in 1930 opgeleverd, Theo overlijdt kort daarna op 47-jarige leeftijd. Zijn atelierwoning, die vanaf de jaren tachtig de naam van zijn schepper krijgt, zal de geschiedenis ingaan als representant van Van Doesburgs ideeën over de synthese der kunsten. Dankzij een bijzondere schenking van Wies van Moorsel, Nelly’s nicht en enige erfgename, komt de atelierwoning begin jaren tachtig in het bezit van de Nederlandse Staat. De stichting het Van Doesburghuis krijgt de taak het huis goed te beheren en te behouden en het als woon- en werkplek aan kunstenaars beschikbaar te stellen. De afgelopen 40 jaar verbleven zo’n 50 kunstenaars en onderzoekers in het Van Doesburghuis waaronder enkele schrijvers – o.a. K. Schippers, Hugo Brandt Corstius, Jacob Groot, Bas Heijne en Anneke Brassinga, en recenter Miriam Rasch, Neske Beks, Matthijs van Boxsel en de historici Sjoerd van Faassen en Herman van Bergeijk, die onderzoek deden naar het werk van Van Doesburg. Vanwege de monumentenstatus wordt residenten gevraagd hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van de atelierwoning en er behoedzaam mee om te gaan. Verder dienen aanvragers zich te realiseren dat de atelierwoning een publieksfunctie heeft en iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 – 18.00 uur is opengesteld voor het publiek in aanwezigheid van de resident. Ook wordt van de resident verwacht dat hij/zij, in principe na overleg met de stichting, bereid is buiten deze vaste openingstijden bezoekers te ontvangen.

atelier Het atelier van het Van Doesburghuis, foto © Johannes Schwartz

Links

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Programmamedewerker

[email protected]