nieuws

Aanvragen HR-voucher weer mogelijk: laatste ronde

5 september 2022

Culturele en creatieve instellingen kunnen voor de derde en laatste keer een HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een adviseur inhuren, die je verder helpt met HR-vraagstukken binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR-beleid en HR-instrumenten, advies over een sociaal veilige werkomgeving, verschillende Fair Pay-contractvormen of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid.

_NB 26 september 2022: Er zijn al veel aanvragen ontvangen. Verwacht wordt dat het einde van het budget deze maand al wordt bereikt. Wacht dus niet met het afronden en indienen van je aanvraag!_

Uitgangspunten derde aanvraagronde

Het aan te vragen bedrag is maximaal € 20.000 inclusief btw. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling/het gezelschap waar je werkt, via een specifieke regeling subsidie ontvangt van een rijkscultuurfonds. Een complete lijst van de relevante subsidieregelingen is te vinden op hrvouchercultuur.nl. Via deze website vraag je de voucher bij het CAOP aan en vind je ook meer informatie over de voucher. Aanvragen worden behandel op volgorde van binnenkomst. Wacht niet te lang, want op=op.

Aanvragers uit de eerste ronde kunnen nogmaals aanvragen

Kun je een HR-voucher aanvragen, als een eerdere aanvraag al gehonoreerd is? Ja, maar alleen als je een aanvraag hebt gedaan in de eerste ronde. Het maximaal aan te vragen bedrag was toen € 6.000. Houd er rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag in deze derde ronde (€ 20.000) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag. Als je in de tweede ronde een aanvraag hebt ingediend kom je nu niet meer in aanmerking.

Online spreekuur

Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je op zoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op dinsdag 13 september van 15.00 uur tot 16.00 uur (CET) uur is er een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via [email protected] onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden en de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager.

Achtergrond

De regeling hangt samen met de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen en wordt bekostigd door het ministerie van OCW. Het CAOP verzorgt dit traject voor de zes rijkscultuurfondsen en ondersteunt bij het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher.

Aanvragen

Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. We moedigen je aan telefonisch (070 376 57 72), via de mail contact op te nemen, of mee te doen aan het online spreekuur. Je kunt bij ons terecht met al je vragen, ook als je nog niet helemaal duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher zou willen inzetten.