nieuws

Steunfonds Oekraïense makers geopend

16 augustus 2022

Het Steunfonds Oekraïense makers is geopend. Eerder maakte het kabinet bekend dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds is zowel gericht op individuele makers als op gezelschappen. Aanvragen voor de regeling kan via het Nederlands Letterenfonds, via deze website.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk in Nederland voort te zetten. Per maker is maximaal € 9.000 beschikbaar.

Het Steunfonds is primair bedoeld voor culturele en creatieve makers met een Oekraïens paspoort die op 24 februari 2022 woonachtig waren in Oekraïne en die nu als vluchteling in Nederland wonen of die naar Nederland komen voor het project waarvoor wordt aangevraagd.

Ook kunnen dissidente, onafhankelijke makers gesteund worden die een Russisch paspoort hebben en op 24 februari 2022 in Rusland woonden en nu als vluchteling in Nederland zijn.

Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies. Een Engelse samenvatting is elders op deze website te vinden.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. De regeling staat (uiterlijk) open tot 15 november 2022 of zolang als het budget strekt.

Zie ook