nieuws

10 Friese titels voor Frankfurt

19 juni 2013

Als intendant Fries voor de Frankfurter Buchmesse 2013 heeft Alpita de Jong tien titels geselecteerd die in de brochure 10 Books from Friesland onder de aandacht zullen worden gebracht.

De selectie bestaat uit zeven prozatitels - vier moderne klassiekers en drie hedendaagse romans - en drie poëziebundels, waaronder werk van de onlangs overleden dichter Tsjêbbe Hettinga en het bekroonde debuut van Elske Kampen. De volgende titels worden opgenomen:

  • Hidde Boersma - De gewoanste man (Friese Pers Boekerij, 2011)
  • Reinder Brolsma - Grûn en minsken (Brandenburgh, 1940)
  • Homme Eernstma - Leafdedea (quatrebras, 1963)
  • Tsjêbbe Hettinga - Equinox (poëzie, Friese Pers Boekerij, 2009)
  • Ulbe van Houten - De sûnde fan Haitze Holwerda (Utjowerij Laverman, 1938)
  • Elske Kampen - Fan glês it brekken (poëzie, Friese Pers Boekerij, 2010)
  • Jaap Krol - Nûmers (Bornmeer, 2004)
  • Elmar Kuiper - Ut namme fan mysels (poëzie, Bornmeer, 2006)
  • Janneke Spoelstra - In Jikse-libben (Utjowerij Fryslân, 2008)
  • Rink van der Velde - De fûke (Utjowerij Laverman, 1966)

Twee van deze titels zijn eerder vertaald buiten Nederland: Leafdedea van Homme Eernstma in het Frans en De fûke van Rink van der Velde in het Engels. Publisher’s Weekly noemde de laatste in 1997 “a gem of a novel with universal appeal”. Kuiper was in 2006 gast op Poetry International en eerder werk van Hettinga verscheen in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

De brochure 10 Books from Friesland zal niet alleen bij buitenlandse uitgevers onder de aandacht worden gebracht maar ook in Friesland zelf worden verspreid. Als aftrap vindt op vrijdag 27 september 2013 in Tresoar te Leeuwarden om 16:00 uur een publiekspresentatie van de selectie plaats. Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân, neemt bij die gelegenheid de brochure feestelijk in ontvangst en Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, zal drie Friese auteurs interviewen.

In opdracht van de provincie Fryslân, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar en het Nederlands Letterenfonds zal Alpita de Jong op de Buchmesse 2013 als ambassadeur voor de Friestalige literatuur optreden. Zie ook het eerdere persbericht hierover.

Meer informatie

Alexandra Koch

Contact

Alexandra Koch

Teamcoördinator & programmamedewerker

[email protected]