nieuws

Nieuwe steunmaatregel

Van maker tot lezer

5 april 2022

Makers van Nederlandse literatuur kunnen nu een beurs aanvragen in het kader van de tijdelijke steunmaatregel Van maker tot lezer 2022. De regeling is mogelijk gemaakt met extra geld dat het ministerie van OCW binnen het vijfde coronasteunpakket beschikbaar heeft gesteld voor makers. Van maker tot lezer 2022 staat open voor schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands, die van 1 januari 2017 tot 1 maart 2022 direct of indirect door het Letterenfonds zijn ondersteund. De beurs dient door de maker te worden ingezet om een brug te slaan naar potentiële lezers van haar of zijn werk. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang het budget strekt.

Budget

Er kan per maker € 3.000 worden aangevraagd. Het totale budget voor de regeling Van maker tot lezer 2022 bedraagt € 400.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen acht weken. De aanvraagperiode loopt tot 15 november 2022, maar als het budget is uitgeput worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.
Wacht dus niet te lang met aanvragen!

Direct of indirect ondersteund?

De regeling Van maker tot lezer 2022 staat open voor schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands, die van 1 januari 2017 tot 1 maart 2022 direct of indirect door het Letterenfonds zijn ondersteund.
Bij indirect kunt u denken aan door het Letterenfonds gesubsidieerde literaire podia, organisaties of tijdschriften van wie u in de genoemde periode een opdracht (voor optreden of publicatie) hebt ontvangen. Ook als er een subsidie aan uw (buitenlandse) uitgever is verstrekt voor publicatie van uw boek, kunt u een aanvraag indienen. De precieze voorwaarden leest u op de subsidiepagina op deze website.

Aanvragen

De tijdelijke regeling Van maker tot lezer 2022 helpt makers om hun werk bij de lezer of het publiek te brengen. Ook in 2021 en 2020 werd deze regeling uitgevoerd. De ontwikkeling van uw zelfpresentatie en/of zichtbaarheid als literair maker is (wederom) een belangrijk element waarop uw plan beoordeeld wordt.
In uw aanvraag beschrijft u één of meerdere ontwikkeldoel(en) en hoe en wanneer u deze wilt bereiken. U bent vrij in de invulling hiervan: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor participatie in (online) optredens, deelname aan (digitale) leesclubs of een voorleesservice van uw (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast, trailer of vlog of andere manieren om uw presentatie op sociale media te versterken kunnen met de subsidie worden bekostigd.
Heeft u eerder een Van maker tot lezer-beurs of een reguliere ontwikkelbeurs ontvangen? Dan kunt u nu voor een nieuw plan een aanvraag indienen.

Vijfde steunpakket

Van maker tot lezer 2022 is mogelijk gemaakt vanuit het extra geld dat het ministerie van OCW binnen het vijfde coronasteunpakket beschikbaar heeft gesteld voor makers. Naast deze tijdelijke steunmaatregel worden opdrachten voor auteurs gestimuleerd met de mogelijkheid om via De Schrijverscentrale een schrijversoptreden met 50% korting te boeken. Ook wordt vanuit het vijfde steunpakket voor makers het budget voor de reguliere Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk verhoogd in 2022.

Links