nieuws

Vragenlijst naar gebruik van de Vertalingendatabase

1 februari 2022

De Hongaarse onderzoeker Krisztina Gracza loopt stage bij de afdeling Buitenland. Als onderdeel van haar proefschrift dat ze aan de Universiteit ELTE te Boedapest aan het voorbereiden is, doet ze onderzoek naar de Vertalingendatabase (www.vertalingendatabase.nl) van het Nederlands Letterenfonds waarvoor Marlies Hoff (Bibliotheek en Documentatie) verantwoordelijk is.

Met dit onderzoek wil ze beter inzicht krijgen door wie, hoe vaak en waarvoor de vertalingendatabase buiten het fonds wordt gebruikt. Om dit te kunnen meten heeft ze een vragenlijst samengesteld. De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Krisztina wil echter het mogelijke verschil per organisatie/instelling/beroep in kaart brengen. Deze informatie wordt alleen voor het onderzoek gebruikt en is niet herleidbaar (naar respondenten).

De vragenlijst staat van 1 t/m 20 februari open en het invullen kost slechts een paar minuten. Krisztina zou heel dankbaar zijn voor uw hulp bij haar onderzoek. Als u met haar contact wil opnemen, kunt u dit adres gebruiken: k.gracza@letterenfonds.nl.

De informatie in de Vertalingendatabase wordt voortdurend geactualiseerd op basis van vele bronnen. Ook uw aanvullingen zijn welkom. U kunt deze altijd mailen aan Marlies Hoff: m.hoff@letterenfonds.nl. Uw aanvullingen of correcties worden dan z.s.m. verwerkt.

Vragenlijst