nieuws

subsidie voor professionaliseren van HR- en organisatiebeleid

HR-vouchers

25 januari 2022

Culturele en creatieve instellingen kunnen een HR-voucher ter waarde van € 20.000 aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. De aanvraagmogelijkheid staat open voor organisaties die door een van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Nederlands Letterenfonds, zijn ondersteund. In deze (tweede) aanvraagronde is zowel de groep mogelijke aanvragers als het budget verruimd.

Tweede aanvraagronde HR-voucher: voor het professionaliseren van je HR – en organisatiebeleid

Met de voucher kun je voor maximaal € 20.000 een HR-adviseur inhuren, die je verder helpt met de HR-vraagstukken in je organisatie. Bijvoorbeeld voor advies over verschillende Fair Pay contractvormen, de ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie.

Initiatiefnemers

De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Nederlands Letterenfonds, en wordt bekostigd door OCW. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering.

Veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagronde

Vanaf begin 2021 tot juli 2021 kon de HR-voucher al eerder aangevraagd worden voor een bedrag van € 6.000 (incl. btw). Het bedrag is in 2022 verhoogd naar € 20.000 incl. btw. Daarnaast is de groep mogelijke aanvragers uitgebreid. Dat zit zo: je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling/het gezelschap waar je werkt via een specifieke regeling subsidie ontvangt van een rijkscultuurfonds. Het aantal regelingen is voor deze nieuwe aanvraagronde van de HR-voucher uitgebreid. Zo kunnen nu zowel organisaties die zijn ondersteund via de meerjarige regelingen als via de projectsubsidies voor literaire en literatuur-educatieve activiteiten de HR-voucher aanvragen. Op de website waar je de voucher aan kunt vragen staat een complete lijst van deze subsidieregelingen per rijkscultuurfonds.

Voor eerdere aanvragers

Kun je een HR-voucher aanvragen, als een eerdere aanvraag al gehonoreerd is? Ja, dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag (€ 20.000, -) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag. Eerdere aanvragers kunnen vanaf 21 februari aanvragen omdat de eerste vier weken nieuwe aanvragers voorrang krijgen.

Online spreekuur

Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je op zoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op dinsdag 15 februari is er van van 10.00 uur tot 11.00 uur een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via [email protected] onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden en de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager. Eerder individueel contact opnemen kan natuurlijk ook altijd.

Aanvragen

Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. We moedigen je aan telefonisch (070) 376 57 72 of via de mail contact op te nemen met CAOP of mee te doen aan het online spreekuur. Je kunt bij CAOP (Wouter Touw) terecht met alle vragen, ook als je nog niet helemaal duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher zou willen inzetten.

NB Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst zolang het budget strekt. Nieuwe aanvragers die voor maandag 21 februari 2022 hun verzoek bij CAOP indienen, krijgen daarbij voorrang op organisaties die in 2021 al een HR-voucher ontvingen.

logo