nieuws

Ronde 2021

Toekenningen Schrijverslevens, biografieregeling

10 januari 2022

Er werden in 2021 in het kader van de Schrijversleven, biografieregeling veertien aanvragen ingediend voor biografieprojecten. In vier gevallen betrof het een herhaalaanvraag. De aanvragen werden na indiening beoordeeld op de formele eisen die de regeling en het algemeen reglement van het Letterenfonds stellen. Eén aanvraag moest om formele redenen worden afgewezen en één aanvraag is lopende de procedure door de aanvrager ingetrokken. Twaalf aanvragen konden in behandeling worden genomen en werden voorgelegd aan de adviescommissie biografie.

De volgende projecten ontvangen een subsidie:

  • Hein Aalders voor het schrijven van een biografie van F.C. Terborgh (te verschijnen bij Van Oorschot in 2025);
  • Catharina Th. Bakker voor een biografie van Fré Dommissie (Waanders Uitgevers, 2024);
  • Erik de Bruin voor een biografie van J.M.A.Biesheuvel (Uitgeverij Brooklyn, 2024);
  • Hans Goedkoop voor een biografie van schrijver, journalist en columnist Renate Rubinstein (Atlas Contact, 2025);
  • Arjan Peters voor een biografie van Hafid Bouazza (Prometheus, 2024);
  • Iris Pronk voor een biografie van Renate Dorrestein (Querido 2024);
  • Doeke Sijens voor een biografie van de Friese schrijver Trinus Riemersma (Wijdemeer, 2023);
  • Jeroen Thijssen voor het schrijven van een biografie van graphic novellist Peter Pontiac (Park Uitgevers, 2023).

Schrijversleven, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed schreven literair-historische biografieën te stimuleren.

Meer informatie over de biografieregeling is hier te lezen.