nieuws

Minimum verhoogd per 2022

Woordtarief vertalingen

3 januari 2022

De Literaire Uitgevers Groep (onderdeel van de GAU/Mediafederatie) en de Auteursbond onderhandelen over een aangepast Modelcontract voor literaire vertalingen. Daarop vooruitlopend is een afspraak gemaakt over de inflatiecompensatie van het woordtarief. Op basis van de Consumenten Prijs Index wordt met ingang van 31 december 2021 het minimum-woordtarief voor vertalingen van proza verhoogd naar 7,0 eurocent. Voor poëzievertalingen gaat het naar 2,56 euro per regel, met een minimum van 44,86 per gedicht.

Het Modelcontract is één van de voorwaarden voor het aanvragen van een projectsubsidie voor een literaire vertaling bij het Nederlands Letterenfonds.

Links