nieuws

Online kennismaking rondom pilot samenwerking in Caribisch deel van het Koninkrijk

15 december 2021

Maandagmiddag 8 december was een bijzonder moment, directeuren, inhoudelijk betrokkenen en communicatiemedewerkers van alle rijkscultuurfondsen ontmoetten voorzitter Halder Lam en chef de bureau Melanie Sloot van het private Prins Bernhard Culltuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) in een online meeting. Hier maakten ze onder leiding van Tibisay Sankatsing, inbellend vanaf Aruba, met elkaar kennis en wisselden ze informatie uit rondom de pilot informatieloket Caribisch gebied.

Online ontmoeting

Over de samenwerkingspilot

Doel van deze pilot is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk (CdK ) te vergroten. Het PBCCG zal gedurende een pilot van 9 maanden het aanspreekpunt zijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en verbindend optreden tussen de rijkscultuurfondsen en (potentiƫle) aanvragers.

Het PBCCG is al meer dan 60 jaar actief op de eilanden en daarmee een belangrijk en herkenbaar aanspreekpunt lokaal voor aanvragers. Door het PBCCG actief en goed te informeren over de mogelijkheden voor aanvragen bij de rijkscultuurfondsen kan chef de bureau Melanie Sloot met haar collega mensen ter plekke goed doorverwijzen en rechtsreeks in contact brengen met de adviseurs van de rijkscultuurfondsen.

Belang en toekomst

Vanuit zowel de rijkscultuurfondsen als het PBCCG wordt het belang van deze pilot benadrukt. Voor de rijkscultuurfondsen is het van essentieel belang om lokaal een aanspreekpunt te hebben en feedback te krijgen om beter toegankelijk te worden voor aanvragers vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Andersom is het voor de Caribische cultuurmakers belangrijk om voor hun plan op een laagdrempelige manier in contact te kunnen komen met de rijkscultuurfondsen.

Na de pilot evalueren we zowel kwantitatief als kwalitatief wat het effect is geweest op de toegankelijkheid van de zes rijkscultuurfondsen door het PBCCG als informatieloket in te zetten en of en hoe we de samenwerking kunnen voortzetten.

De pilot is ter ondersteuning van de activiteiten en extra (communicatie)inspanningen die de fondsen daarnaast uitvoeren ten behoeve van het CdK zoals bijvoorbeeld het houden van online spreekuren en op maat persoonlijk contact.

Aanleiding

De Minister van OCW heeft de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen CuraƧao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten. De zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds en het Filmfonds) onderzoeken in dit kader gezamenlijk hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. De samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied vormt daar een onderdeel van.

Meer informatie