nieuws

Rijkscultuurfondsen vergroten bereikbaarheid in Caribisch deel Koninkrijk

2 december 2021

De zes rijkscultuurfondsen zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG), met als doel de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG zal vanaf december 2021 gedurende een pilot van negen maanden, het aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch gebied en verbindend optreden tussen de rijkscultuurfondsen en de regio.

De demissionair Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover mogelijk, open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius.

De zes rijkscultuurfondsen – Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds – willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. Hiervoor gaan zij een samenwerking aan met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

Per 1 december is een informatieloket geopend dat lokale aanvragers op de subsidiemogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen kan wijzen, en kan helpen om drempels voor aanvragers te verlagen. Daarnaast kan het informatieloket signalen en behoeften uit het veld doorgeven aan de Nederlandse fondsen.

Link

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]