nieuws

&Awards 2021

Rose Stories bekroond

9 november 2021

De jaarlijkse &Awards, die mogelijk worden gemaakt door de zes rijkscultuurfondsen, zijn uitgereikt aan The Need for Legacy en aan Chafina Bendahman. Bendahman ontving de Persoonsprijs, waaraan € 5.000 is verbonden, als drijvende kracht achter Rose Stories. Gable Roelofson nam namens The Need for Legacy, dat zich inzet voor een inclusieve theatergeschiedenis, de Projectprijs ter waarde van € 20.000 in ontvangst. Eervolle vermeldingen waren er voor Donna Lewis met haar initiatief ZO! Gospel en voor Generation Inclusion, een ontwikkeltraject van Rose Stories voor creatief talent en nieuwe film- en televisiemakers.

Chafina Bendahman is een van de oprichters van Rose Stories, dat verhalen maakt en deelt voor het Nederland van nu. Ze streeft naar een Nederlands verhalenlandschap waarin iedereen zich vertegenwoordigd ziet en waarin de Nederlandse cultuur, in al haar verscheidenheid, een vanzelfsprekendheid is, aldus de jury. Enkele producties van Rose Stories zijn: de boekenreeks Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, de toneelvoorstelling Melk & Dadels en de film Meskina. Daarmee weet Rose Stories niet alleen een nieuw en ander publiek te bereiken maar heeft ook een aanzienlijke pool van bicultureel talent het cultureel werkveld betreden. De jury merkt op dat Bendaham een drijvende kracht is achter veel verschillende schermen, zonder zichzelf hierbij centraal te stellen: “Chafina is een echte verbinder met liefde voor het vak en zet zich al decennialang in voor inclusie, toegang, diversiteit en ruimte.”

winnaars van de twee &Awards Van links naar rechts: Toni Blackwell en Gable Roelofsen (The Need for Legacy) die de &Award Projectprijs wonnen. Rechts staat Nora Akachar die namens Chafina Bendahman de &Award Persoonsprijs in ontvangst nam. Beeld: Jesse Wensing

Erkenning

Eelco van der Lingen, directeur-bestuurder van het Mondriaan Fonds, sprak namens de rijkscultuurfondsen waarom de &Awards van belang zijn: “Wij vinden het belangrijk dat mensen die zich hiervoor inspannen en daar moeite voor doen, beloond worden. Je hebt er lef voor nodig om de cultuursector inclusief te maken. Het levert de cultuursector heel wat op als iedereen daar een onderdeel van is.”

Tijdens de prijsuitreiking liet Chafina Bendahman van Rose Stories, winnaar van de Persoonsprijs, weten dat ze haar prijs van 5.000 euro graag deelt met de andere twee finalisten, met lrish Kensenhuis (hoofd Educatie & publiekswerking bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg) en Barry Marre (van KADE40, de culturele instelling van Vlaardingen) ‘omdat zij die erkenning net zo hard verdienen’.

Jury

Vorig jaar ging de &Award Persoonsprijs naar Joan Windzak, die zich met Educulture inzet voor diverse en inclusieve kinderboeken. Roos Wattel ontving voor haar initiatief Wat Telt! de &Awards Organisatieprijs. Zij vormden samen met scenarist en serie-ondernemer Rodney Lam, onderzoeker en curator Valika Smeulders en artistiek leider Anthony Heidweiller de jury van de &Awards 2021.

Event

De uitreiking van de &Awards vormden het slotakkoord van het hybride event Code Diversiteit & Inclusie 2021. Tijdens deze dagen stond ‘de volgende stap’ centraal: hoe zet je bereidheid om in structurele daden? Waar begin je, wat is het juiste uitgangspunt en hoe weet je of je aansluit bij een diverser publiek en programmering? Met volop mogelijkheden tot interactie en (online) ontmoeting gaven zowel de sprekers als deelnemers inzichten en concrete tips over de 4 P’s (programma, personeel, partners en publiek). Op de website van de Code Diversiteit & Inclusie is een verslag in woord en beeld te vinden. Gable Roelofsen die namens The Need for Legacy de Projectprijs in ontvangst nam, hield een treffende speech over de uitgestelde erkenning voor mensen die dit tijdens hun carrière niet mochten ontvangen.

Codedi.nl

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel om de brede diversiteit in de samenleving te representeren in de cultuursector. De Code wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen. LKCA is penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Code.

Verder lezen

Dankwoord Gable Roelofsen namens The Need for Legacy - &Award Projectprijs from Code Diversiteit & Inclusie on Vimeo.