nieuws

Garantiefonds boekhandel geopend

11 oktober 2021

Boekhandels in Nederland kunnen vanaf maandag 11 oktober extra kredietruimte aanvragen. Dit Garantiefonds van bijna 15 miljoen euro maakt deel uit van het steunpakket van de overheid voor de Nederlandse fysieke boekhandel.

Het Nederlands Letterenfonds is gevraagd de uitvoering van het steunpakket (met een totale waarde van bijna 20 miljoen euro) vorm te geven, in nauwe afstemming met de Koninklijke Boekverkopersbond, de Mediafederatie en het Centraal Boekhuis. Eind september opende het eerste onderdeel, de regeling voor vergoeding van distributiekosten. Via de Koninklijke Boekverkopersbond is inmiddels ruim 3,5 miljoen besteed, meer dan tweederde van het beschikbare subsidiebudget. Met het Garantiefonds is nu ook het tweede en laatste deel van het steunpakket geopend.

Hoe werkt het Garantiefonds?

Met het Garantiefonds krijgen fysieke boekhandels in Nederland de mogelijkheid hun kredietlimiet bij het Centraal Boekhuis met maximaal 40% te verruimen voor de periode van maximaal één jaar. Zo kan de boekhandel 40% meer boeken inkopen en het aanbod, nu de winkels na coronatijd weer open zijn, actualiseren en verbreden. Dit komt de gehele keten in het boekenvak, de literatuur en het leesklimaat in Nederland ten goede.

Aanvragen voor het Garantiefonds dienen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 via dit formulier te zijn ingediend bij het Centraal Boekhuis. Het verruimde krediet geldt voor boeken die vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs. Zoals uit de naam al blijkt gaat het bij dit tweede onderdeel van het steunpakket niet om subsidies, maar om een verbeterde kredietmogelijkheid. Het krediet dient uiterlijk voor 1 december 2022 te zijn afgelost. Op het krediet wordt geen rente in rekening gebracht.

Steunpakket boekhandel

Het Nederlands Letterenfonds, de Koninklijke Boekverkopersbond en hun partners in het boekenvak zijn bijzonder blij met de steun van de Tweede Kamer en het ministerie van OCW en de waardering die daaruit spreekt voor de onmisbare rol die de fysieke boekhandel vervult voor de literatuur en het leesklimaat.

Zie ook