nieuws

Aanvraagmogelijkheid vergoeding distributiekosten opent bij Koninklijke Boekverkopersbond

Start steunmaatregel voor de boekhandel

22 september 2021

De fysieke boekhandel in Nederland wordt ondersteund met twee tijdelijke steunmaatregelen, een impulsregeling en een garantiefonds, zo werd begin deze zomer bekendgemaakt in een kamerbrief. De eerste steunmaatregel opent vandaag, op woensdag 22 september. Fysieke boekhandels kunnen via deze impulsregeling een vergoeding van distributiekosten aanvragen; hiervoor is een budget beschikbaar van bijna € 5 miljoen.

Boekhandelssteun

Door de coronacrisis en de bijbehorende winkelsluiting zijn veel boekhandels in een kwetsbare positie gekomen. De twee tijdelijke steunmaatregelen zijn bedoeld om de boekhandels ruimte te bieden breed in te kopen, hun aanbod zo weer op het gewenste niveau te brengen en hun literair-culturele functie optimaal te kunnen vervullen.

Het Nederlands Letterenfonds heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen dit jaar het totaal beschikbare budget van € 20 miljoen te verdelen, binnen de kaders van rechtmatigheid en controleerbaarheid waaraan de overheidssteun moet voldoen. Naast de impulsregeling komt er ook een garantiefonds (budget €15 miljoen) voor de fysieke boekhandel. Deze tijdelijke steunmaatregelen worden in nauw overleg met de relevante partijen in het veld ingericht, in het bijzonder de Koninklijke Boekverkopersbond en CB.

De Koninklijke Boekverkopersbond draagt zorg voor de uitvoering van de eerste tijdelijke steunmaatregel. Vanaf vandaag, woensdag 22 september 2021, zal het mogelijk zijn om een vergoeding voor in 2021 gemaakte distributiekosten aan te vragen via het portaal van de Boekverkopersbond: portaal.boekbond.nl. Op de site van de Boekverkopersbond (boekbond.nl) staan de voorwaarden om in te kunnen dienen.

De subsidie heeft betrekking op distributiekosten voor titels die vallen onder de vaste boekenprijs; deze kan tot en met maandag 15 november 2021 worden aangevraagd. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in totaal € 4.950.000 beschikbaar gesteld.

Het Nederlands Letterenfonds, de Koninklijke Boekverkopersbond en hun partners in het boekenvak zijn bijzonder blij met de steun van de Tweede Kamer en het ministerie van OCW en de waardering die daaruit spreekt voor de onmisbare rol die de fysieke boekhandel vervult voor de literatuur en het leesklimaat.

Later deze maand wordt meer bekend over de tweede tijdelijke steunmaatregel, het garantiefonds.

Spreekuur

Heeft u als boekhandel nog vragen over deze regeling? De Koninklijke Boekverkopersbond houdt op werkdagen een telefonisch spreekuur tussen 10 en 12 uur op nummer 088 - 600 95 02.

Zie ook