nieuws

Versterking transnationale circulatie en literaire diversiteit

Creative Europe ondersteunt Europese literaire landschap

18 augustus 2021

Creative Europe, het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector, stelt onder de noemer Circulation of European literary works een budget van € 5.000.000,- beschikbaar voor het versterken van de transnationale circulatie en diversiteit van Europese literaire werken. Nederlandse uitgevers worden uitgenodigd aanvragen in te dienen voor vertaalsubsidies vanuit het Nederlands, en voor initiatieven die Europese literaire werken promoten. De aanmeldingsdeadline sluit op 30 september 2021.

Met het programma Circulation of European literary works wil de Europese Commissie de verspreiding van Europese literaire werken aanmoedigen, vooral door vertalingen vanuit ‘kleinere talen’ naar het Engels, Duits, Frans en Italiaans te ondersteunen. Onder kleinere talen worden alle Europese talen verstaan die niet onder deze eerdergenoemde vijf vallen. Initiatieven die zijn gericht op het bereiken van een nieuw publiek voor Europese literatuur kunnen worden ondersteund. Verder wordt aangemoedigd voor verschillende genres aan te vragen. Denk aan jeugdliteratuur, poëzie, korte verhalen en graphic novels.

Het programma maakt onderscheid tussen de volgende categorieën:

- Kleine literatuurprojecten

Per project worden 5 tot 10 fictiewerken vertaald, gepromoot en verspreid, met een budget van maximaal € 100.000,-;

- Middelgrote literatuurprojecten

Per project worden 11 tot 20 fictiewerken vertaald, gepromoot en verspreid, met een budget van maximaal € 200.000,-;

- Grote literatuurprojecten

Per project worden minimaal 21 fictiewerken vertaald, gepromoot en verspreid, met een budget van maximaal € 300.000,-.

Naast het aanvragen van vertaalsubsidie, is het ook mogelijk een voorstel in te dienen om business-to-business exportactiviteiten te stimuleren, zoals samenwerkingsinitiatieven tussen auteurs, vertalers, uitgevers, boekhandelaars, festivals en bibliotheken.

De aanmelding voor deze regeling sluit op 30 september 2021.

Meer informatie