nieuws

215 beurzen toegekend aan literaire makers

Breed bereik steunmaatregel Van maker tot lezer 2021

6 september 2021

Dit voorjaar opende het Nederlands Letterenfonds opnieuw de steunmaatregel Van maker tot lezer 2021, die literaire makers helpt om ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers of om te investeren in cultureel ondernemerschap. De regeling sloot afgelopen 30 juni.

De regeling Van maker tot lezer 2021 stond open voor een brede groep van makers, die recent direct of indirect in binnen- of buitenland door het Letterenfonds waren ondersteund (bijvoorbeeld via een ondersteund literair tijdschrift of festival, of via een Translation grant aan een buitenlandse uitgever). De makers in kwestie vroegen middels een persoonlijk ontwikkelplan een beurs van €2.500 aan. Het bedrag kon worden ingezet voor de promotie van eigen werk: zo werden er aanvragen ingediend voor het maken van boektrailers, podcasts, lesmateriaal of (het uitbreiden van) een eigen website.

Een groot deel van de makers die dit jaar een beurs aanvroegen, ontvingen nog niet eerder subsidie van het Letterenfonds. Zeventig makers, ruim een derde van het totaal, ontvingen voor het eerst een ondersteuning. Circa vijftig van deze aanvragers kwamen in aanmerking via een publicatie in een literair tijdschrift, de overige twintig via een optreden op een literaire manifestatie of bijvoorbeeld via de Werkbijdrage theatertekst. 94 makers ontvingen in 2020 ook een subsidie via de toenmalige Van maker tot lezer-regelingen. Meer dan vorig jaar werd in de aanvragen nu het wegvallen van inkomsten benadrukt.

De gehonoreerde aanvragen zijn divers. Zo wil meertalig dichter en schrijver Narcis Zohrehnassab de beurs gebruiken voor de verdere verspreiding van haar poëzie in het Nederlands, onder meer via literaire tijdschriften. Schrijver Randy van Ee, die tevens werkzaam is op een buitenschoolse opvang, ontving een beurs voor het maken en verspreiden van een verhalende podcast voor kinderen van zeven tot en met tien jaar. Dat de beurs ook ingezet kan worden voor research, bewijst schrijfster Anousha Nzume, die het bedrag wil besteden aan onderzoek voor haar non-fictieboek Hoe gaat het op school? (werktitel). En niet alleen literaire makers, maar ook beeldend kunstenaars plukken de voordelen van de beurs: vertalers Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos gaan een samenwerking aan met kunstacademie KABK, en luisteren samen met studenten de stad Den Haag op met fraai vormgegeven posters met citaten uit vertalingen. Er werden, net als vorig jaar, veel aanvragen ingediend voor het maken van podcasts, boektrailers en auteurswebsites.

Het totale budget voor de regeling Van maker tot lezer 2021 bedroeg € 550.000, waarvan €537.500 werd besteed. Ook vorig jaar werd deze regeling uitgevoerd: in 2020 zijn er 435 makers ondersteund. Dat brengt het totaal aantal honoreringen van beide jaren op 650.

Meer

  • Een overzicht met de toekenningen van dit jaar is hier te vinden;
  • Voor het overzicht met toekenningen van het jaar 2020, zie het jaarverslag;
  • Lees hier meer over de tijdelijke steun- en stimuleringsregeling Van maker tot lezer.