nieuws

2021/02: de startersronde

Projectsubsidies voor publicaties

26 juli 2021

In de tweede projectsubsidiesronde van 2021, de zogeheten ‘startersronde’, konden aanvragen worden ingediend voor het schrijven van een tweede of derde literair werk. 41 schrijvers (in alle literaire genres) maakten gebruik van deze mogelijkheid, 39 aanvragen werden daadwerkelijk in behandeling genomen. Zeventien aanvragen werden gehonoreerd, waarmee in totaal in deze ronde een bedrag van € 220.000 werd besteed. De verleende beurzen variëren van € 11.000 tot € 27.500. Deze bedragen zijn inclusief de verhoging die in 2020 werd ingevoerd ter compensatie van gestegen kosten voor levensonderhoud. Voorafgaand aan de vergadering werd in verband met de uitbraak van Covid-19 het budget vanuit de middelen van het Steunpakket Covid-19 verhoogd. Hierdoor konden er tien in plaats van acht debutantenbeurzen worden verleend.

De tien subsidies voor het schrijven van een tweede literaire werk zijn verleend aan:

 • Simone Atangana Bekono (Confrontaties, Lebowski, 2020) voor een dichtbundel;

 • Anna de Bruykere (Voor permanente bewoning, Cossee, 2020) voor een essayistische roman;

 • Michiel Cox (Messias van niks, Atlas Contact, 2019) voor een roman;

 • Thomas van der Meer (Welkom bij de club, Pluim, 2019) voor een roman;

 • Khalid Mourigh (De gast uit het Rifgebergte, Cossee, 2021) voor een non-fictieboek;

 • Mar Oomen (Missievaders, Atlas Contact, 2019) voor een non-fictieboek;

 • Sholeh Rezazadeh (De hemel is altijd paars, Ambo|Anthos, 2021) voor een roman;

 • Lotte Stegeman (De eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden, Luitingh-Sijthoff, 2020) voor een non-fictiejeugdboek;

 • Marjolein Visser (Restmens, Podium, 2020) voor een jeugdboek;

 • Roos Vlogman (Raaf, De Harmonie, 2021) voor een roman.

Daarnaast ontvangen de volgende auteurs een projectsubsidie voor het schrijven van hun derde literaire werk:

 • Willemijn van Dijk voor een roman (Ambo|Anthos);
 • Marike Goslinga voor een jeugdboek (Leopold);
 • Frank Keizer voor een eerste roman (Pluim);
 • Bernke Klein Zandvoort voor een eerste essaybundel (Querido);
 • Emy Koopman voor een roman (Prometheus);
 • Joost Oomen voor een roman (Querido);
 • Roos van Rijswijk voor een roman (Querido).

Algemeen

In totaal dienden 29 debutanten een aanvraag in. De debuten waren als volgt verdeeld over de volgende genres: achttien proza, vijf non-fictie, vijf poëzie en één jeugdboek. Vijf schrijvers dienden een aanvraag in voor een ander genre dan waarin ze debuteerden. Er werden twaalf aanvragen ingediend voor het schrijven van een derde boek, twee van deze aanvragen konden op formele gronden niet in behandeling genomen worden. Van de tien in behandeling genomen aanvragen betroffen er zes proza, één jeugdliteratuur en drie non-fictie. Twee aanvragers vroegen aan voor een boek in een ander genre dan waarin ze eerder schreven. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een adviescommissie die bestond uit acht leden van de Raad van advies. Daarnaast brachten in totaal zeventien externe lezers voorafgaand aan de vergadering één of meerdere schriftelijke adviezen uit over de door de debutanten ingestuurde literaire werken; twintig externe lezers deden dit voor de aanvragen voor een derde boek.

De regeling

Schrijvers kunnen eenmaal per jaar een beurs aanvragen voor een nog te schrijven boek(en). Het moment van aanvragen wordt bepaald door het aantal reeds gepubliceerde literaire titels. De regeling staat open voor alle literaire genres (poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, korte verhalen, romans, literaire non-fictie). De eerstvolgende deadline is 15 januari 2022, dit is de ronde voor de zogeheten ervaren schrijvers. Schrijvers die willen aanvragen voor een tweede of derde literair werk dienen dit voor 15 maart 2022 te doen. Op deze website vindt u onder Subsidies > Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Subsidiespecialist

[email protected]