nieuws

Europese Vertaalsubsidies 2013

10 december 2012

Begin november vond in de Bibliotheek van het Letterenfonds een goed bezochte informatiebijeenkomst plaats over de subsidiemogelijkheden voor uitgevers bij de Europese gemeenschap voor de uitgave van literaire vertalingen. De bijeenkomst werd georganiseerd door het SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) en het Nederlands Letterenfonds.

Het Nederlands Letterenfonds informeerde de aanwezige uitgevers over het vertaalbeleid in de nieuwe cultuurplanperiode (2013-2016) en over de nieuwe vorm van de Schwob-website (nog in ontwikkeling) en de Schwob-subsidieregeling voor uitgaven van vertalingen van belangrijke wereldliteratuur.

In veel EU-landen wordt door de crisis bezuinigd op cultuurbudgetten. Daardoor sneuvelen ook regelingen voor subsidies voor vertaalkosten voor nationale literaturen. De Europese Gemeenschap ruimt al enige jaren binnen het culturele programma plaats in voor een programma voor de subsidie van vertaalkosten van Europese literatuur - vertalingen van de ene Europese taal in de andere. Nederlandse uitgevers doen daar tot op heden in bescheiden mate een beroep op, ook al ontvingen enkele uitgevers – Van Gennep, De Geus, Athenaeum – recent voor verschillende titels subsidie.

Het EU vertaalprogramma staat open voor vertalingen in het Nederlands van literaire werken – in alle genres – uit alle talen van landen die aan het EU-programma deelnemen. Het moet gaan om titels die niet eerder in het Nederlands zijn vertaald. De vertaalsubsidie wordt per pagina van de brontekst berekend (in Nederland 24,12 euro pp) tot een maximum van totaal 60.000 euro bij maximaal tien titels.

Alle informatie over het aanvragen van deze subsidies is te vinden op http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/. De aanvraagtermijn sluit op 3 februari 2013.Het is raadzaam tijdig met de voorbereiding van een aanvraag te starten. Voor verschillende titels – met een maximum van tien – kan tegelijk worden aangevraagd. Vertaalsubsidies kunnen slechts één keer per jaar worden aangevraagd. Het Europese vertaalprogramma zal in het nieuwe EU-cultuurprogramma zeker worden voortgezet.

Het is instructief om de vertalingen te zien die eerder door de EU voor subsidie in aanmerking zijn gebracht, in 2011 en 2012.

Meer informatie

Voor meer informatie over het EU-cultuurprogramma en de subsidiemogelijkheden bij de EU kunt u terecht bij Klaartje Bult of Mareile Zuber van het SICA . Zij kunnen u ook verder helpen bij onduidelijkheden over de aanvraag van een vertaalkostensubsidie. Zie voor verdere contactgegevens http://www.sica.nl/content/nl-programma-cultuur.

Voor meer informatie over de website Schwob en de mogelijkheden voor uitgevers om via die website aandacht te vragen voor bijzondere vertalingen, kunt u contact opnemen met Alexandra Koch ([email protected]). Meer informatie over de Schwob-subsidieregeling voor uitgevers kunt u vinden op onze website. De Schwobregeling is bedoeld voor vertalingen van alle literaire titels die tot de moderne klassieken gerekend kunnen worden en toch onbekend zijn in Nederland. Schwob financiert het exploitatietekort tot een maximum van 7.000 euro.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]