nieuws

€ 20 miljoen voor de fysieke boekhandel

Letterenfonds gaat motie financiële ondersteuning boekhandels uitvoeren

1 juli 2021

Er komt substantiële steun voor de fysieke boekhandel. Het Nederlands Letterenfonds krijgt de opdracht het budget van € 20 miljoen te verdelen.

Deze week informeerden de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer in een brief over de uitvoering van de motie ‘Financiële ondersteuning boekhandels’, zoals ingediend door Romke de Jong c.s. op 2 juni. In de kamerbrief werd aangekondigd dat het Nederlands Letterenfonds de opdracht krijgt het beschikbaar gestelde budget van € 20 miljoen te verdelen. Dit budget zal bestaan uit een vergoeding van distributiekosten (€ 5 miljoen) en een garantiefonds (€ 15 miljoen). Wel moet de Europese Commissie nog goedkeuring verlenen aan het garantiefonds.

In de motie wordt benoemd dat de fysieke boekhandel van groot belang is voor de literatuur en het leesklimaat. De financiële gezondheid van de fysieke boekhandel heeft een positief effect op de gehele keten van het boekenvak, van schrijver en vertaler tot uitgever en boekhandel. Fysieke boekhandels spelen bovendien een belangrijke culturele rol en dragen bij aan de leefbaarheid en diversiteit van binnensteden.

Tiziano Perez, directeur Nederlands Letterenfonds: ‘Het herstelplan is niet alleen van belang voor de fysieke boekhandel, maar ook een belangrijke steun voor de schrijvers en vertalers die van de boekhandel afhankelijk zijn. Ik ben vooral ook blij met de erkenning van de essentiële culturele en maatschappelijke rol die de fysieke boekhandel in Nederland vervult.’

Het Nederlands Letterenfonds is bijzonder verheugd over deze zeer nodige impuls voor de fysieke boekhandel en over de betrokkenheid van minister Van Engelshoven, gesteund door de grote kamermeerderheid die de motie heeft aangenomen. Hieruit blijkt de brede politieke steun voor een gezonde culturele en literaire infrastructuur in Nederland. De impulsregeling en het garantiefonds zijn een enorm belangrijke ondersteuning van het gehele boekenvak. Het Letterenfonds zal zorgen voor een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie en is daarover in gesprek met OCW en de verschillende partners in het boekenvak.

Links