nieuws

Oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Vernieuwd modelcontract

17 juni 2021

De Auteursbond en de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk literair werk overeengekomen, zo maakten zij gezamenlijk bekend. Het nieuwe contract gaat in op 15 juni 2021. Vanaf die datum geldt het ook als voorwaarde voor relevante subsidieregelingen van het Nederlands Letterenfonds, zoals de Projectsubsidies voor publicaties (voor schrijvers van oorspronkelijk werk).

Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de mogelijkheid tot opzegging van het contract door de auteur bij een zeer ‘gering exploitatieresultaat’, publicatie en exploitatie van het luisterboek, exploitatie van het e-book, en de transparantie van de royalty-afrekeningen.

Op de websites van de Auteursbond en van de GAU (Groep Algemene Uitgevers) is een gedetailleerder overzicht van de wijzigingen te vinden, plus uiteraard het nieuwe modelcontract zoals dat met ingang van 15 juni 2021 geldt.

In juli starten de onderhandelingen voor het literair vertaalcontract.

Links

foto ondertekening contract uitgevers en Auteursbond
Ondertekening contract LUG / GAU en Auteursbond. Vlnr: Geneviève Waldmann, Tanja Hendriks, Maria Vlaar, Wim Jurg. Foto: Inigo Garayo