nieuws

Tijdelijke steunmaatregel

Aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur

7 april 2021

Om Nederlandse uitgevers van vertaalde literatuur een steun in de rug te bieden, heeft het Nederlands Letterenfonds een tijdelijke steunmaatregel ingericht voor aankoop- en productiekosten. Hiermee kunnen literaire uitgeverijen een budget aanvragen tot € 7.500. De subsidie is bedoeld voor vertalingen van buitenlandse titels die zijn aangekocht na 1 januari 2021, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft en literair vertalers aan het werk kunnen blijven. Aanvragen worden in behandeling genomen tot uiterlijk maandag 14 juni 2021 of zoveel eerder als het budget op is.

Literaire uitgeverijen in Nederland kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie voor aankoop- en productiekosten van maximaal € 7.500 voor maximaal drie titels. Het is ook mogelijk een lager budget aan te vragen van € 2.500 of € 5.000. U maakt zelf een inschatting of u voor één, twee of drie titels aanvraagt. NB Ook rechtenvrije titels komen in aanmerking. Het bedrag wordt u als voorschot verleend; de verantwoording vindt later plaats. De vertalingen waarvoor u vanuit deze tijdelijke steunmaatregel subsidie ontvangt dienen uiterlijk 1 april 2024 te zijn gepubliceerd.

Waaraan moet de uitgeverij & de uitgave voldoen?

Boeken waarvoor de aanvragende uitgeverij al eerder een (productie)subsidie heeft ontvangen in het kader van de Schwob-regeling of de regeling Literaire uitgaven zijn van deze tijdelijke steunmaatregel uitgesloten.
Voorts moeten de rechten op de betreffende titel(s) in 2021 zijn aangekocht en dient voor deze titel een vertaler eind van dit jaar een projectsubsidie te hebben ontvangen in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen. Er zijn dit jaar nog twee aanvraagrondes voor projectsubsidies voor vertalers; aanvragen daarvoor kunnen doorlopend worden ingediend maar dienen altijd voorafgaand aan de vertaling te zijn ontvangen. Aanvragen voor de derde en laatste aanvraagronde van 2021 voor literaire vertalingen dienen uiterlijk vóór 15 augustus 2021 bij het fonds te zijn gearriveerd.

Meer informatie en het aanvraagformulier

Op deze website vindt u onder Subsidies meer informatie over de tijdelijke steunmaatregel voor uitgevers: Aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur. Mocht er na het lezen van de regeling en de Q&A nog vragen zijn, dan kunt u deze voorleggen aan Neeke Scheers.

Deze tijdelijke regeling is financieel mogelijk gemaakt door het tweede steunpakket voor cultuur van het ministerie van OCW, dat primair gericht is op makers.