nieuws

Socratesbeker voor Miriam Rasch

6 april 2021

Miriam Rasch wint de Socratesbeker 2021 met haar boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. De Socratesbeker bekroont jaarlijks het meest urgente, oorspronkelijke en Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen. Rasch werkte onder meer aan het boek in het Van Doesburghuis, waar ze met steun van het Letterenfonds verbleef in de zomer van 2018.

Uit het juryrapport:

Rasch verkent zonder schroom terreinen waar ons denken nog slechts tentatief de weg weet: de zich steeds uitdrukkelijker aan ons opdringende digitale werkelijkheid. Het put uit de ongekende rijkdom van het actuele culturele leven, van de literaire en filosofische traditie. Daarbij bereikt het wat een filosofisch boek behoort te doen: het zet aan tot denken, juist op die terreinen die nog niet volledig in kaart gebracht zijn.

In Frictie (De Bezige Bij) onderzoekt Miriam Rasch het dataïsme, ‘het streven om de wereld te vangen in een set van data, om te kunnen beheersen, berekenen en voorspellen’. De jury achtte dit boek maatschappelijk het meest urgent en, alles afwegende, het meest van een eigen filosofie getuigen. Het ‘brengt nog relatief onontgonnen terreinen in kaart. Terreinen die zeer reëel zijn, steeds dominanter worden, wellicht nog zelfs wel meer in de grotendeels met modellen bestuurde coronasamenleving. Zonder filosofisch voorstellingvermogen en inkadering blijven die nieuwe terreinen echter versluierd – in die zin dat ze het licht van de kritische filosofische reflectie maar sporadisch binnenlaten. Het winnende boek slaat echter ongenadig een bres in die versluiering. Het ontsluit, geeft woorden en wijst tenslotte een weg naar ethiek en vrijheid.’

De jury van de Socratesbeker 2021 bestond uit: Bastiaan Rijpkema (voorzitter), Mariska Jansen, Paul Cobben, Rosan Hollak en Marnix Verplancke.

foto Miriam Rasch plus cover

Links