nieuws

Nijhoff Vertaalprijs voor Rokus Hofstede

14 december 2020

Rokus Hofstede krijgt de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor zijn vertalingen uit het Frans. De jury noemt zijn oeuvre ‘een indrukwekkende prestatie van zeer hoge klasse’.

‘Hofstedes oeuvre is van een onveranderd hoog niveau, waarin hij zich steeds een uitgesproken betrouwbaar en briljant vertaler toont. Zijn vertalingen zijn niet alleen zeer precies en degelijk, maar ook doorspekt met inventieve en vaak geestige oplossingen. Daarnaast werpt hij zich via inleidingen, lezingen en commentaren op als een belangrijk pleitbezorger van de Franse literatuur in Nederland en Vlaanderen’, aldus de jury.

Foto Rokus Hofstede: Sophie Kandaouroff

Rokus Hofstede (Hengelo, 1959) bracht een groot deel van zijn jeugd in Zwitserland en België door. Hij studeerde sociale geografie, culturele antropologie en legde zich vanaf 1990 toe op het vertalen van Franse literatuur. Hofstede’s oeuvre omvat bijna vijftig titels, waaronder Roemloze levens van Pierre Michon en het onlangs verschenen De jaren van Annie Ernaux. Hij vertaalde verder literaire werken van onder anderen Emil Cioran, Georges Perec, Charles- Ferdinand Ramuz en George Simenon, en non-fictie van Roland Barthes, Pierre Bourdieu en Bruno Latour.

Een belangrijk deel van zijn vertaaloeuvre kwam met ondersteuning van het Letterenfonds tot stand. Hofstede was eerder genomineerd voor de Europese Literatuurprijs en ontving in 2005 de dr. Elly-Jafféprijs voor zijn vertalingen uit het Frans. Samen met Martin de Haan schreef hij het eerste Vertaalpleidooi, Overigens schitterend vertaald, dat door het Nederlandse en Vlaamse letterenfonds, de Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen werd gelanceerd.

trailer bij De jaren van Ernaux, gemaakt door Rokus Hofstede met beurs vanuit de tijdelijke steunmaatregel Van Maker tot lezer

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 bestaat uit Maarten Asscher (voorzitter), Henri Bloemen, Eric Metz, Hilde Pach, Marjolein van Tooren en Marjoleine de Vos. Eerdere winnaars van de prijs in de afgelopen jaren waren onder meer Hans Boland, Jan-Willem Bos, Jeanne Holierhoek en Babet Mossel. Vorig jaar ging de prijs naar Irina Michajlova en Jacques Westerhoven.

Sinds 1955 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uit ter bekroning van bijzondere oeuvres op het terrein van literair vertalen. Aan de prijs is de naam verbonden van Martinus Nijhoff, dichter, zelf ook vertaler en voormalig bestuurslid van het toenmalige Prins Bernhard Fonds. De prijs is bestemd voor vertalers die vertalen in en uit het Nederlands. Elk jaar wordt een vertaler die vertaalt in het Nederlands bekroond. Eens in de vijf jaar – bij elk lustrum van het Cultuurfonds – krijgt tevens een vertaler die vertaalt uit het Nederlands de prijs toegekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 35.000 euro. Het is daarmee een van de grootste vertaalprijzen van Europa.

De uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs vindt in de eerste helft van 2021 plaats. Meer informatie hierover volgt in het nieuwe jaar.

Meer informatie