nieuws

In memoriam

George van Elburg

9 december 2020

Op 54-jarige leeftijd is George van Elburg in zijn woonplaats Haarlem overleden. Het Nederlands Letterenfonds betreurt het plotselinge overlijden van een geliefd oud-collega en een echte boekenvakker.

George van Elburg werkte van 2011 tot 2013 bijna twee jaar voor het Nederlands Letterenfonds. Op de afdeling vertaalbeleid hield hij zich bezig met de toekenning van internationale vertaalsubsidies. George was daarnaast betrokken bij de organisatie van een aantal prijzen en initiatieven rond literair vertalen: Vertalen in zicht, de Dioraphte Literatuurprijs (nu: Literatour Prijs) en de Europese Literatuurprijs. De belangstelling voor literair vertalen als onderdeel van het literaire bedrijf bleef, ook na zijn vertrek bij het Letterenfonds; George organiseerde later voor boekhandel Scheltema een reeks avonden met literair vertalers.

George van Elburg. Foto: Victor Schiferli

George had veel waardering voor het werk van het Letterenfonds, maar in de dynamiek van de commerciële uitgeverij was hij beter op zijn plek. Vooral in het persoonlijke contact met schrijvers lag zijn grote kracht. De auteurs met wie hij bij verschillende uitgeverijen te maken had, spreken met grote waardering over hun samenwerking met George en over de persoonlijke zorg en toewijding waarmee hij hen naar lezingen en optredens begeleidde.

We denken aan George terug als een geliefde collega – hardwerkend, professioneel, betrokken, kritisch en intelligent. George had een geweldig gevoel voor humor – onderkoeld, licht spottend en zo nu en dan met een scherp randje. Hij had een praktische en wendbare intelligentie, die hij op verschillende plekken in de boekenwereld heeft ingezet. In alle geledingen van dat vak was George een trouwe, energieke pleitbezorger van het boek, iemand met een rotsvast vertrouwen in de waarde en het belang van lezen, die niets liever deed dan over boeken praten.

We wensen zijn partner Teddy en zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit voortijdig en groot verlies.