nieuws

In Memoriam

Anton Haakman

16 november 2020

Woensdag 11 november jongstleden is schrijver, vertaler, cineast en filmcriticus Anton Haakman overleden.

In 2009 werd hem door het fonds een eregeld toegekend vanwege zijn verdiensten voor de literatuur. Uit de toenmalige toekenningsbrief:

“Naast uw bijdrage aan de Nederlandse literatuur door uw vele vertalingen van onder meer werken van Claudio Magris en Cesare Pavese, heeft het bestuur ook met name waardering voor uw eigen literaire werk. Al vanaf uw debuut Achter de spiegel waarin essays over film worden afgewisseld met autobiografische verhalen en reisverslagen zijn schijn en werkelijkheid, bedrog, fantasie en illusie de ingrediënten waarmee u ook in uw verdere werk de fictieve en non-fictieve werkelijkheid beschouwt en becommentarieert. Door uw verwantschap met en belangstelling voor het werk van uiteenlopende kunstenaars als Buñuel, Fellini, Borges en een figuur als Athanasius Kircher heeft u via het literaire tijdschrift De Revisor en niet in de laatste plaats door uw eigen boeken een aparte bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur en neemt daar een bijzondere positie in.”

Haakman debuteerde als vertaler. In 1962 verscheen de eerste vertaling van zijn hand, van Paul Mandel’s Mainside. Vanaf 1977 begon hij ook als schrijver gestaag aan zijn literaire oeuvre te bouwen; na de essaybundel Achter de spiegel: film en fictie volgden onder meer de verhalenbundel Uitvluchten en de roman Liberty of Een Nederlandse Amerikaan (1982). Daarnaast schreef hij op zeer regelmatige basis (wel zo’n vijftig bijdragen van zijn hand) in het literair tijdschrift De Revisor, waar hij vanaf begin jaren tachtig bovendien redacteur was. In 1985 en 1987 zat Anton Haakman in de adviescommissie voor literaire vertalingen uit het Italiaans van het toenmalige Fonds voor de Letteren en in 1988 en 1989 maakte hij deel uit van het bestuur. Zijn literaire oeuvre is exemplarisch voor zijn veelzijdig talent. In 2004 verscheen zijn laatste boek als e-book, de novelle Passage.

Anton Haakman is 87 jaar geworden.

Een uitgebreider overzicht van zijn (vertaal)oeuvre is te vinden op zijn website antonhaakman.com