nieuws

In memoriam

Frits Niessen

30 oktober 2020

Met droefenis heeft het Nederlands Letterenfonds kennis genomen van het overlijden van Frits Niessen op vrijdag 23 oktober 2020. Hij was van 1996 tot en met 2002 als lid van het bestuur nauw betrokken bij het werk van het fonds.

Frits Niessen (1936) werkte na zijn opleiding tot onderwijzer en studie Nederlands jarenlang als docent Nederlands, onder meer aan een pedagogische academie. Daarnaast was hij op vele manieren actief in de literatuur. Ook zetelde hij van 1980 tot 1994 voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, waar hij een belangrijke invloed had op het Nederlandse cultuurbeleid. Hij was voorzitter van verschillende culturele organisaties, waaronder het Zuidelijk Toneel in Eindhoven, de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) en de Stichting Lambertuskerk in zijn geboortedorp Raamsdonk. Ook was Frits Niessen decennialang betrokken bij het tijdschrift Ons Erfdeel, waarvan hij in 1977 adjunct-hoofdredacteur werd, een functie die hij tot 2016 vervuld heeft. In 1997 kreeg hij de Visser-Neerlandiaprijs van het Algemeen Nederlands Verbond toegekend voor zijn aanzienlijke verdiensten op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Frits Niessen maakte van 1996 tot en met 2002 deel uit van het bestuur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, één van de twee rechtsvoorgangers van het Nederlands Letterenfonds. Wij herinneren ons hem als een bevlogen, betrokken, en bekwame collega. Zijn liefde voor en betrokkenheid bij de literatuur blijken onder meer uit het feit dat hij uit eigen beweging en in zijn vrije tijd een bibliografie maakte van Nederlandse gedichten in Engelse vertaling, die nog tot op de dag van vandaag geraadpleegd wordt door de medewerkers van het Letterenfonds.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Zie ook: