nieuws

Literair vertalers: online aanvragen

20 oktober 2020

Aanvragen voor een projectsubsidie voor een literaire vertaling kunnen vanaf nu online worden ingediend. De regeling staat zowel open voor beginnende als meer ervaren literair vertalers. Wel dient de aanvrager een literaire vertaling in het Nederlands te hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij in Nederland, ook dient een Modelcontract voor zowel de eerdere als de toekomstige vertaling te zijn afgesloten.

Meer informatie over het digitale aanvraagproces, vindt u op deze website onder het kopje Subsidies op de pagina over de Projectsubsidies voor literaire vertalingen. Daar vindt u ook een link naar het digitale aanvraagformulier. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Aanvragen moeten altijd worden ingediend aan het begin van de vertaalwerkzaamheden. De eerstvolgende aanvraagronde - de eerste ronde van 2021 - sluit op dinsdag 15 december aanstaande.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de medewerkers: Anne Swarttouw (Engels), Petra Schoenmaker (Duits, Scandinavische talen en Spaans), Fleur van Koppen (Frans, Italiaans, Slavische en overige talen) en Lisa Thunnissen.

Elders en ook relevant

Voor beginnende literair vertalers in het Nederlands die nog geen vertaling in boekvorm hebben gepubliceerd, biedt het Expertisecentrum Literair Vertalen ontwikkelingsbeurzen. De eerstvolgende deadline is 1 maart 2021. Daarnaast biedt het Expertisecentrum aan zowel vertalers in als uit het Nederlands de mogelijkheid van een mentoraat.