nieuws

Open oproep

Residentie Jan van Eyck Academie 2021

9 september 2020

In 2021 kunnen twee schrijvers elk drie maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht wonen en werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. De residentie staat open voor schrijvers in alle genres, wel gaat de voorkeur uit auteurs die werken aan hun tweede of derde boek. Aanmelden kan tot donderdag 15 oktober 2020. De residentie maakt deel uit van Wanderlust, het programma van het Nederlands Letterenfonds dat schrijvers en bemiddelaars ruimte biedt voor talentontwikkeling in een internationale context.

De Jan van Eyck Academie is een multidisciplinair instituut in Maastricht dat experiment, onderzoek, studie, productie en uitwisseling stimuleert. Veelbelovende (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, (landschaps)architecten, schrijvers en denkers krijgen binnen de Jan van Eyck Academie de ruimte en de tijd om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe perspectieven te ontdekken en diepere lagen in zichzelf te exploreren.

Sinds 2014 verbleven de volgende schrijvers aan de Jan van Eyck: Niña Weijers, Maartje Wortel, Wytske Versteeg, Rosan Hollak, Bregje Hofstede, Joost de Vries, Roos van Rijswijk, Basje Boer, Sytske van Koeveringe, Maarten van der Graaff, Nina Polak, Laura Broekhuijsen en Persis Bekkering. Nu werken Gerda Blees en Gamal Fouad aan de Academie.

Voor wie

Belangstellenden kunnen tot 15 oktober 2020 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Jan van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Jan van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle schrijvers voor wie het verblijf aan de Jan van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling. Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een kort cv.
Het verblijf start bij voorkeur in maart/april of na de zomer van 2021, maar in overleg is een andere periode mogelijk. Een residentieperiode duurt minimaal twee, en bij voorkeur drie maanden.

De residentie

De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Jan van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. Van de schrijver wordt nadrukkelijk deelname aan het programma van de Jan van Eyck verwacht; juist de wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars vormt een vast onderdeel van het verblijf, net als een publiek interview / gesprek.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Selectie

Een adviescommissie van het Letterenfonds selecteert samen met de Jan van Eyck Academie de kandidaten, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van het werk, de kwaliteit van het voorstel en de relevantie van het verblijf voor de artistieke ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar auteurs die nog vrij aan het begin van hun schrijverscarrière staan. Een gesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voorstellen kunnen tot en met donderdag 15 oktober 2020 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Raoul Markaban, [email protected]. Voor meer informatie over de residentie en de voorwaarden kunt u contact met hem opnemen.

Meer informatie

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Subsidiespecialist

[email protected]